Çeyrek asırdır müvekkillerimize hizmet veriyoruz
Müvekkil öncelikli, sonuç odaklıyız
Müvekkillerimize gerekli ilgiyi gösteriyoruz
Müvekkillerimizle bire bir görüşüyoruz

Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

İstanbul Barosu’na kayıtlı arabulucu avukat Selçuk Akkaş tarafından kurulan Akkaş Hukuk Bürosu, çeyrek asırlık hukuki tecrübesi ile 1992 yılından beri İstanbul’da avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Avukatlarımız; şirket kuruluşu, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Ayrıca, aile hukuku ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma, tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Ceza hukukunda da cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Miras hukukunda, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul Avukatıyız

Hukuk büromuz; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ve binanın riskli yapı olup olmadığının tespiti, kat malikleri toplantılarına katılım, müteahhit ile görüşme ve riskli yapının boşaltılmasına ilişkin tüm hizmetleri sağlamaktadır.

Ekibimiz, müvekkillerimize alacak tahsili, haciz, satış ve alacak takibi konularında her türlü hizmeti vermektedir. İş hukuku departmanımız işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve iş hukuku ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmaktadır.

Sağlık hukuku avukatlarımız; malpraktis, hastahane personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Arb. Av. Selçuk Akkaş

Kurucu

1992 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olan Avukat Selçuk Akkaş, ticaret hukuku, şirketler hukuku olmak üzere avukatlıkta 28. yılını tamamlamış olmanın haklı gururu ile müvekkillerimize hizmet etmektedir. Avukat Selçuk bey ayrıca boşanma davaları, miras hukuku, gayrimenkul hukuku, ve iş hukuku avukatı olarak davalar almakta ve bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümünde bilfiil çalışmaktadır.

Arabulucu Selçuk Akkaş, 2014 yılında yapılan sınavları geçmiş, T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 1224 sicil numarası ile Arabulucu olarak kaydolmuş ve özellikle marka ve patent ihlali, kötü niyetli tescil ve tazminat konularında ve diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafları arabuluculuğa yönlendirmiştir.

Arb. Av. Selçuk Akkaş
Turkish Attorney Selcuk Akkas

FAALİYET ALANLARIMIZ

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Ceza avukatlarımız gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. 

Gayrimenkul avukatlarımız gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları konusunda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

İş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

Miras avukatlarımız, miras hukuku konusunda; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası,  veraset ve intikal işlemleri, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sağlık hukuku avukatı kadromuz müvekkillerimize sağlık hukuku ve malpraktis alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

MÜVEKKİL YORUMLARI

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

"Merhaba Selçuk Bey nasılsınız? Kuzenlerimi size gönderdim, umarım anlaşmışsınızdır. Benim gibi onların da haklarını almalarına yardımcı olur musunuz? Size güveniyor ve çoook teşekkürler ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum bizim köyde ve burada ben ilk oldum, eleştiri alıyorum herkesin gözünü açtım diye ama ben umursamıyorum. Çünkü bundan sonra kimse mağdur olmayacak ve size çok müşteri göndereceğim. Siz çok iyi bir insansınız, her şey için çok teşekkürler ediyorum."

"Merhaba Selçuk Bey, Yardımlarınız ve sıkıntılı boşanma sürecinde benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Boşanma davamda ve velayetin alınması konusunda gösterdiğiniz gayretler meyvesini verdi ve davamızı kazandık ve kızımın velayetini de almış olduk. Tekrar yardımlarınıza teşekkürler, iyi çalışmalar. Saygılarımla."