Faaliyet Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, evlilik birliğinin taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesini sağlayan önemli bir hukuki belgedir. Bu dilekçe, çiftlerin boşanma sürecini yasal çerçevede düzenlemek ve adil bir şekilde sonlandırmak için mahkemeye sunulan resmi bir başvuru metnidir. Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF indir.

İçerisinde çiftlerin mal paylaşımı, maddi-manevi tazminat istemleri, çocukların velayeti ve onların geleceğine yönelik düzenlemeler gibi detayları barındırır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesiyle çiftler, mahkeme sürecini uzatmadan ve ek maliyetlerden kaçınarak hızlı bir şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF indir.

Konu Başlıkları

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma ve aile hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF

İSTANBUL (    ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : ADINIZ SOYADINIZ (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVALI : EŞİNİZİN ADI SOYADI (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVA KONUSU :Boşanma (Anlaşmalı)

AÇIKLAMALAR

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ile davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI, 17.08.2010 tarihinde, İstanbul Beykoz’da evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Müvekkil ile davalı eş arasında uzun süredir ruhen ve fikren pek çok uyumsuzluk yaşanmaktadır. Gelinen noktada tarafların bir arada yaşamak için gösterdiği çabalar da yeterli olmamıştır. Evlilik birliğinin devamı müvekkil ve davalı eş adına artık çekilmez hale gelmiştir. Boşanma talebine dair davalı eşin de iradesi aynı yöndedir. Dolayısıyla işbu anlaşmalı boşanma konulu davanın ikamesi hâsıl olmuştur.

Boşanmanın fer’i hükümlerini içeren ve eşlerin ortak iradelerini yansıtan protokol bilahare sunulacaktır. Eşlerin taleplerinin protokolde yer alan şekliyle kabulüne ve söz konusu protokolün Sayın Mahkemenizin kararının eki sayılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

H. NEDENLER :MK., HMUK., sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :Nufüs kaydı, tanık, vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda izah edilen ve re’sen göz önüne alınacak diğer nedenlerle;

  1. Davanın KABULÜ ile tarafların ortak iradeleri boşanma üzerine olduğundan ve gereken diğer şartlar da sağlandığından TMK 166/3 gereği tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini,
  2. Boşanma sonrası hususların, iştirak ve yoksulluk nafakası ve diğer hususların protokoldeki şekliyle düzenlenmesini,
  3. Ekli protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği PDF için Avukatlarımıza Ulaşın

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlamak karmaşık bir süreç olabilir ve doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu süreçte kapsamlı hukuki danışmanlık ve destek sağlıyoruz.

Deneyimli avukatlarımız, çiftlerin haklarını koruyarak ve yasal haklarını en iyi şekilde savunarak adil bir boşanma süreci yaşamalarını sağlamak için çalışıyor. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile ilgili detaylı bilgi almak ve profesyonel hukuki destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!