İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Boşanma avukatlarımız anlaşmalı boşanma protokolü konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İSTANBUL (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir.

Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ADINIZ SOYADINIZ tarafından davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI aleyhine açılan boşanma davası davalı eş (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

II. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

 1. Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafaka (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
 2. Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
 3. Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçelerini (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
 4. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

 1. … adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
 2. Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
 3. Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davalı (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

 1. Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ),
 2. Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek,
 3. Dini bayramların ilk iki gününde,
 4. Milli bayramların yarım gününde,
 5. Kış sömestir tatilinin 1 haftası ve
 6. 6. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı babanın müşterek çocuğu (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

Beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2018 tarihinde (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve anlaşmalı boşanma protokolü örneği ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.