Faaliyet Alanlarımız

Ataşehir Tasarım Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul Ataşehir tasarım avukatı olarak tasarım başvuru ve tescili ve tasarım iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model gibi buluşların, yeniliklerin ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

İstanbul Ataşehir Tasarım Avukatıyız

İstanbul Ataşehir Tasarım Avukatı

İstanbul Ataşehir tasarım avukatı ekibimiz tasarım hukuku ve tasarım davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; tasarım başvurusu ve tescili, tasarım başvurusuna itiraz işlemlerini takip etmektedirler.

Avukatlarımıza ayrıca tasarım devri, tasarımda isim ve adres değişikliği, tasarım ihlali işlemlerinin takip edilmesi, tasarım rehini, tasarım lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri yürütmektedirler.

Ayrıca İstanbul Ataşehir tasarım avukatı ekibimiz , Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Tasarım Başvurusu ve Tescili

Tasarım  veya endüstriyel tasarım terimi; bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya estetik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bir bütünü ifade etmektedir.

Endüstriyel yolla ya da elle üretilen bir nesne, bileşik bir sistem ya da bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar vb. nesneler, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografi karakterler tasarımı oluşturmaktadır.

Daha basit anlatım ile endüstriyel tasarım bir ürünün süsü ya da estetik görünüşüdür.

Tasarım Başvurusu ve Tescili

Tasarım Tescili Neyi Korur?

Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile;

 • Üretim yöntemi
 • Ürünün kullanım amacı
 • Fonksiyonel özellikler ya da teknik faydalar

koruma altına alınamaz.

Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir.

Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Tasarımın görsel anlatımı
 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi
 • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik bilgileri
 • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı
 • Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgi
 • Tasarımı yapan kişi veya kişilere ait bilgiler
 • Vekaletname (varsa)

Tasarım Tescili Süreci

Tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescili süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

 • Başvuru Aşaması: Yenilikçi ve ayırt edici özelliğe sahip tasarım için gerekli belgeler ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır.
 • Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.
 • Yayım Aşaması: Şekli İncelemeden başarıyla geçen tasarım resmi bültende yayıma çıkar.
 • İtiraz Süreci: Yayım süresince tasarıma 3. Kişiler tarafından itiraz edilebilmektedir.
 • Tescil ve İlan: Yayım süresi içerisinde itiraz olmaması yahut itirazların red olması halinde tasarım tescil olunur ve bültende yayımlanır.

Bir tasarım başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmakta ve bu koruma talep edilmesi halinde 5 er yıllık dönemlerde toplamda 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bu sürenin sonunda ise tasarım halka mal olmuş sayılır.

İstanbul Ataşehir Tasarım Avukatı Hizmetlerimiz

 • Tasarım başvurusu ve tescili
 • Tasarım başvurusuna itiraz
 • Tasarım yenileme ve devir işlemleri
 • Tasarım adres ve unvan değişikliği
 • Tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Ataşehir Tasarım Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul Ataşehir tasarım avukatı olarak tasarım başvuru ve tescili ve tasarım iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul Ataşehir tasarım avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!