İnegöl, Bursa doğumlu olan Ahmet Baştürk lise eğitimini Eskişehir Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. 2014 yılında Üniversiteden başarı dilimi içerisinde mezun olan Ahmet Baştürk, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak Stajyer Avukatlık yapmaya başlamıştır. 2015 yılı içerisinde stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatını alan Ahmet Bey, staj süresi ve devamında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Akkaş Hukuk Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Fakülte yıllarında uygulama eğitimi ve mesleki geleceği adına, farklı alanlarda faaliyet gösteren Hukuk Bürolarında yaz stajı ve öğrenci stajyerlik yapan Ahmet Baştürk, aynı zamanda İstanbul Hukuk Kulübü Kurucu üyeliğini yapmış ve Kulüp içerisinde etkin görevler üstlenmiştir. Fakülte yıllarında ayrıca, Uluslararası Anayasa Kongresi, Uluslararası Tüketici Hukuku Konferansı, Bavder Kira sertifikası (Sukuk) Çalıştayı, İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı Bilişim Hukuku Panelleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kulübü Spor Hukuku Konferans Serileri’ne katılarak ilgili alanlarda sertifikalar almış ve kendisini bu alanlarda geliştirtirmiştir. Sosyal çevresinde etkin bir Avukat olan Ahmet Bey, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği (BEŞAV) kurucu üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre üyesidir.

Orta derecede İngilizce bilen ve halen İngilizcesini geliştirmekte olan Ahmet Baştürk, Akkaş Hukuk Bürosu’nda; Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku ile Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanlarıyla ilgilenmekte ve bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Miras ve Aile Hukuku

Av. Ahmet Bey miras hukukundan kaynaklanan tüm ihtilaflarda genel danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkillerin sorunlarına çözüm odakları sunarak onlara; miras sözleşmeleri, vasiyetname düzenlenmesi ile vasiyetnameye ilişkin diğer işlemler, miras taksimi ve benzer tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktadır. Bunların yanında veraset davası açılması ve takibi, her türlü miras ve mirasta tenkis davası açılması ve takibi ile miras hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ilişkin yargılamaya yürütmektedir.

Av. Ahmet Bey bununla birlikte, Aile Hukuku’na ilişkin olarak boşanma davasının yürütülmesi, eşler arası görüşmeler sonucunda protokol hazırlanması, evlilikten önce mal paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması, babalık davası ile diğer aile hukuku kaynaklı ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve yargılama takiplerini gerçekleştirmektedir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Av. Ahmet Bey kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, uyarlanması, incelenmesi ve düzenlenmesi konularında hukuki hizmet vermektedir. İnşaat ve çevre mevzuatlarına ilişkin etkin çözümler sunarak, gayrimenkul ile imar hukuku kaynaklı davaları takip etmekte olan Ahmet Bey, bununla birlikte taşınmazlara ilişkin kiralama, satış ve diğer tapu işlemleriyle ilgili hukuki hizmet vermekte ve kira sözleşmelerine dayalı icra takipleri, tahliye talepli ihtarnameler ile tahliye davaları konusundaki işlemleri gerçekleştirmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince ülkemizde riskli yapı teşkil eden konutların yeniden inşa sürecine girmesine dair sürecin tamamı “Kentsel Dönüşüm Hukuku” alanına girmektedir. Kentsel Dönüşüm sürecine dair süreçteki malik- yüklenici ilişkilerinde doğabilecek her türlü uyuşmazlıkla ilgili danışmanlık ve hukuki hizmetlerin sağlanması hususunda deneyim sahibi olan Ahmet Bey, bununla birlikte binanın riskli yapı tespitinin yapılmasından sonraki tüm süreçte profesyonel destek sağlamaktadır. Bu sürece ilişkin danışmanlık hizmeti yanında, taraflar arasında doğabilecek her türlü dava uyuşmazlığında yargılamanın takibini yapan Ahmet Bey, müvekkillerinin hiçbir hak kaybına uğramaması adına etkin çözümler sunmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Av. Ahmet Bey tüm ticari işletmelerde Şirketler Hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket kuruluş işlemlerden başlayarak, mevcut şirketlerin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemleri yerine getirmekte ve takip etmekte olan Ahmet Bey, yerli ve yabancı şirketlere her türlü hukuki konuda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ticari karakter taşıyan uyuşmazlıklarda, şirketleri olası ihtilaf ve sorunlardan korumak adına gerekli sözleşme hazırlanması, ihtarname düzenlenmesi, vb. diğer tüm hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmekte olan Ahmet Bey, bununla birlikte şirketler arası ve şirket içi sözleşmesel ilişkilerin incelenmesi ve düzenlenmesi hizmetleri ile şirketlerin iş ilişkisinden dolayı İş Hukukuna dair uyuşmazlıklarının takibini yapmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Av. Ahmet Bey marka tescil başvuruları ve başvuru sonrası itirazlar ile Türk Patent Enstitüsü nezdinde diğer hukuki işlemleri takip etmektedir. Ayrıca Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan marka iptali(hükümsüzlüğü), marka tecavüzü ve haksız rekabet davalarının takibini yapmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Şirket veya şahıslar arasında mevcut ticari ilişkiler, senet ve çeke dayalı alacaklar, kira ilişkisinden kaynaklana alacaklar, ipoteğe dayalı takipler, nafaka hükümlerine dayalı takipler ve İcra Hukukunun alanına giren alacaklı ve borçlu tarafın hak ve yükümlülüklerine dair tüm işlemlerin takip edilmesi ile alacakların tahsili konusunda hukuki hizmet vermekte OLAN Ahmet Bey, İcra Müdürlüğü ile İcra Mahkemeleri ve Asliye Ticaret Mahkemelerinde icra takiplerine ilişkin şikâyet ve itirazlara dair yargılamaların takibini yapmaktadır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Av. Ahmet Bey, Derneklerin kuruluş işlemleriyle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve dernek tüzüğünün oluşturulması ile kuruluş işlemleri için gerekli tüm evrakların hazırlanmasının takibini yapmaktadır. Faaliyete geçtikten sonra da derneklerin hukuki danışmanlıklarını devam ettirmekte olan Ahmet Bey, Derneklerle ilgili davalarının takibi, derneğin denetlenmesi ve dernekler masasına yapılacak itirazlarda profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Avukat Ahmet Basturk

Eğitim

Baro Üyeliği

“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”
Ceren Atasoy
MÜVEKKİL