Avukat Deniz Zengin

İlköğretim, ortaöğretim ve lise yıllarını Bitlis, Osmaniye, Ankara, Antalya gibi çeşitli illerde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini almak üzere İstanbul’a gelen Deniz Bey; 2016 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Yasal staj eğitimini Akkaş Hukuk Bürosu’nda tamamlamış olan Deniz Bey halen Akkaş Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmaya devam etmektedir. Üniversite eğitimi süresince hukuk alanında çeşitli dernek ve öğrenci kuruluşlarında yer almış, bu süre boyunca birçok konferans ve sempozyuma katılarak kariyer hedefini belirlemiştir.

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan Deniz Bey, akademik eğitimlerin yanı sıra diksiyon ve hitabet eğitimi almıştır.

Dağcılık sporuna ilgi duyan Alperen Deniz Zengin, Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü fahri üyesi olarak spor faaliyetlerine devam etmektedir.

Lise yıllarında bilime duyduğu ilgi bugün de devam etmektedir. Öğrenmeye açık bir insan olarak hukuk alanı haricinde teknoloji ve fen bilimlerine ilgi duymakta, bu konularla ilgili çeşitli yayınları sürekli olarak okuyup, takip etmekte ve kendini bu yönde de geliştirmeye önem vermektedir.

Kişisel gelişime her zaman önem vermiş bir birey olarak, farklı ilgi alanlarına sahip olmaya, stratejik ve analitik düşünebilmeye, zamanı verimli kullanmaya ve disiplinli olmaya özen göstermektedir.

Yabancılar Hukuku

Av. Deniz Zengin, yabancılara oturma ve çalışma izinlerinin alınması, mevcut oturma ve çalışma izni sürelerinin uzatılması, vatandaşlık başvurularının yapılması ve bu süreçlere ilişkin idari işlemlerin yönetilmesi hususlarında hizmet vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Av. Deniz Bey; yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, tür değiştirme, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi konularında çalışmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Av. Deniz Bey, marka ve patent başvuruları ve tescili, tescil aşamasında gerekli itirazların yapılması, görüş yazılarının hazırlanması, marka ve patent haklarına tecavüz hallerinde tecavüzün tespiti ve önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davaları ile hükümsüzlük davalarında yargılama işlemlerini yürütmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Av. Deniz Zengin, Şahıs veya Şirket nezdindeki her türlü sözleşmenin incelenmesi, mevzuat çerçevesinde ve müvekkil lehine gerekli düzeltmelerin yapılması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi hususlarında çalışmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Av. Deniz Bey, her türlü icra takibinin hazırlanması, takibin başlatılması, haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi; itirazın iptali ve kaldırılması davalarının hazırlanması, takibi ve icra takip işlemlerinin sonlandırılması hususlarında faaliyet göstermektedir.

Eğitim

Baro Üyeliği

“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”
Ceren Atasoy
MÜVEKKİL