Konya, Ereğli doğumlu olan Mete Gençer lise eğitimini Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. 2013 yılında Üniversiteden mezun olmuş ve İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak Stajyer Avukatlık yapmaya başlamıştır. 2014 yılı içerisinde Avukatlık stajını tamamlayarak Avukatlık ruhsatını alan Mete bey, staj sürecinde ve sonrasında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Akkaş Hukuk Bürosunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

Orta derecede İngilizce bilen Mete Gençer halen İngilizcesini geliştirmektedir. Üniversite yıllarında “İstanbul Hukuk Kulübü” kurucu üyeliği ile genel sekreterliğini yapan, kulüp olarak gezi ve seminer organizasyonları düzenleyen Mete bey, üniversite yıllarında “Uluslararası Anayasa Kongresi”, Spor Hukuku Enstitüsü “Spor Hukuku Seminerleri”, “Ceza Hukuku Konferansları” gibi etkinliklere katılarak sertifika almıştır. Staj sürecinde ve sonrasında İstanbul Barosunun düzenlediği “Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafilik” semineri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları” isimli seminerlere katılarak mesleki gelişimini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı sınavlarda başarılı olarak Marka ve Patent vekili olmaya hak kazanan Av. Mete Gençer, Akkaş Hukuk Bürosu’nda Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku ile Tüketici Hukuku alanlarıyla ilgilenmekte ve bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Türk Vatandaşlık Hukuku mevzuatına hâkim olan Avukat Mete Gençer, yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanmalarına dair süreçte hukuki işlemleri takip etmektedir. Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması, soybağı ve doğum yeri esasına göre vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin işlemlerde tecrübe sahibi olan Mete bey, Türk soylu yabancıların vatandaşlık başvuruları gibi Vatandaşlık Hukuku ile ilgili tüm işlemlerin takibini yapmaktadır. Ayrıca yurtdışında verilen gerek boşanma gerekse tanınması mümkün diğer kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde tanınması ve tenfizine dair işlemlerin yürütülmesi hakkında bilgi ve deneyim olarak işlemleri takip etmektedir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Av. Mete Bey kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca kiralama, satma, satın alma ve tapu işlemlerinde hizmet vermektedir. Kira sözleşmelerine dayalı icra takipleri, tahliye talepli ihtarnameler ve tahliye davaları konusundaki işlemleri gerçekleştirmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Ülkemizde riskli yapı teşkil eden konutların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince yeniden inşa sürecine girmesine dair sürecin tamamı “Kentsel Dönüşüm Hukuku” alanına girmektedir. Kentsel Dönüşüm sürecine dair süreçte malikler ile ilgili olabilecek her türlü sorunla ilgili danışmanlık ve hukuki hizmetlerin sağlanması hususunda deneyim sahibi olan Mete Bey, binanın riskli yapı tespitinin yapılmasından tekrar inşa edilip kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen süreçte tüm hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Ceza Hukuku

Av. Mete Gençer soruşturma aşamasında şüpheli müdafiliği ile müşteki vekilliği işlemlerini Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü aşamalarında takip etmektedir. Ayrıca Mahkemeler nezdinde yürütülen kovuşturma aşamasında sunulacak beyanlar ile duruşmaların takibi yoluyla katılan vekilliği ile sanık müdafiliği görevlerini yerine getirmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Şirket veya şahıslar arasında mevcut ticari ilişkiler, senet ve çeke dayalı alacaklar, kira gibi sözleşmesel ilişkiler sonucu doğan alacaklar, ipoteğe dayalı takipler, nafaka hükümlerine dayalı takipler ve İcra Hukukunun alanına giren alacaklı ve borçlu tarafın hak ve yükümlülüklerine dair tüm işlemlerin takip edilmesi ile alacakların tahsili konusunda hukuki hizmet vermektedir. İcra Müdürlüğü ile İcra Mahkemeleri ve Asliye Ticaret Mahkemelerinde icra takiplerine ilişkin şikâyet ve itirazlara dair yargılamaların takibini yapmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka ve Patent vekili olmaya hak kazanan Mete Bey, Marka tescil başvuruları ve başvuru sonrası itirazlar ile Türk Patent Enstitüsü nezdinde diğer hukuki işlemleri takip etmektedir. Ayrıca Marka ile ilgili uyuşmazlıkların dava yolu ile neticelendirilmesi hususunda bilgi ve deneyim sahibidir.

Şirketler ve İş Hukuku

Şirket kuruluş işlemleri ve mevcut şirketlerin faaliyetlerine dair çeşitli Kamusal mercilerde hukuken yapılması gerekli işlemleri yerine getirmekte, takip etmekte olan Mete bey yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık hizmetlerini yapmaktadır. Önleyici Avukatlığın önemi gereği şirketleri olası ihtilaf ve sorunlardan korumak adına gerekli ihtarnamelerin düzenlenmesi gibi işlemlerin takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirketler arası ve şirket içi sözleşmesel ilişkilerin incelenmesi ve düzenlenmesi hizmetleri ile şirketlerin iş ilişkisinden dolayı İş Hukukuna dair uyuşmazlıklarının takibini yapmaktadır.

Ayrıca İş Kanunu’na tabi çalışanların haklarına dair işe iade ve işçi alacakları için ihtarnamelerin düzenlenmesi, davalarının açılması ve takibi ile işçi alacaklarının tahsili için gerekli işlemlerini takip etmektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tüketicilere dair uyuşmazlıkların Mahkemeler nezdinde takibini yapan Mete bey, Tüketici Hukuku gereğince yapılması gereken ihtarname düzenlenmesi, dava açılması ve duruşmalara girilmesi ile Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri vermiş olduğu kararların icrası gibi işlemleri yerine getirmektedir.

Avukat Mete Gencer

Eğitim

Baro Üyeliği

“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”
Ceren Atasoy
MÜVEKKİL