Faaliyet Alanlarımız

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı

Beşiktaş gayrimenkul avukatı, taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemler ve anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmış, geniş bilgi ve deneyime sahip hukuk profesyonelleridir. Gayrimenkul avukatları, arsa, ev, işyeri gibi taşınmazların alım-satım işlemlerinden, kira sözleşmelerinin hazırlanmasına ve imar hukuku konularına kadar geniş bir yelpazede hizmet verirler.

Konu Başlıkları

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, gayrimenkul hukuku alanında sağladığımız hizmetlerle müvekkillerimizin taşınmazlarına ilişkin her türlü hukuki işlemi güvence altına alıyor ve olası anlaşmazlıklarda haklarını en etkin şekilde koruyoruz.

Taşınmaz alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, tapu işlemlerinin takibi, kira hukuku davaları, inşaat projelerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, kamulaştırma davaları gibi konularda sunduğumuz profesyonel danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerimize çözüm odaklı destek sunuyoruz.

30 yılı aşkın tecrübemiz ve Beşiktaş gayrimenkul avukatı kadromuz ile gayrimenkul hukuku alanında güvenilir ve etkili hizmetler sunarak, müvekkillerimizin hukuki süreçlerde karşılaşabilecekleri riskleri en aza indiriyoruz.

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Beşiktaş gayrimenkul avukatı, taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemler, anlaşmazlıklar ve davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Gayrimenkul hukuku; arsa, ev, işyeri, bina gibi taşınmazların alım-satım, kiralama, miras, imar ve inşaat süreçleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri kapsar. Beşiktaş gayrimenkul avukatları, bu alanda karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde müvekkillerine yol gösterir ve onların haklarını korur.

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatının Görevleri Nelerdir?

Beşiktaş gayrimenkul avukatlarının görevleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

1. Taşınmaz Alım-Satım İşlemleri:

 • Taşınmaz alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi.
 • Tapu işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.
 • Alıcı ve satıcı arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü.

2. Kira Hukuku:

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi.
 • Kiracı ve mal sahibi arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü.
 • Kiraların tahsili ve kira bedelinin artırılması davaları.

3. İmar ve İnşaat Hukuku:

 • İmar planlarının ve inşaat projelerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi.
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi.
 • İnşaat nedeniyle oluşabilecek hukuki ihtilafların çözümü.

4. Miras Hukuku:

 • Taşınmazların miras yoluyla intikal işlemlerinin takibi.
 • Mirasçılar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü.

5. Kamulaştırma Davaları:

 • Kamulaştırma işlemlerine karşı hukuki itirazların yapılması.
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve artırılması davalarının takibi.

6. Gayrimenkul Finansmanı:

 • Gayrimenkul projelerinin finansmanına ilişkin hukuki danışmanlık.
 • İpotek ve diğer teminat işlemlerinin düzenlenmesi ve takibi.

Neden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu?

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, 30 yılı aşkın tecrübemizle gayrimenkul hukuku alanında birçok başarılı çalışmaya imza attık. Müvekkillerimize sunduğumuz çözümlerle, taşınmazlarla ilgili hukuki süreçlerde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oluyoruz. Beşiktaş gayrimenkul avukatı kadromuz, her türlü gayrimenkul hukuku sorununa en etkili ve hızlı çözümü üretmek için çalışmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında deneyimli bir ekiple çalışmak, haklarınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olur. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, Beşiktaş gayrimenkul avukatlarımızın bilgi ve deneyiminden yararlanarak hukuki süreçlerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

kentsel dönüşüm avukatı İstanbul

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatıyız

Akkaş Hukuk Bürosu müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibini yapmaktadır.

Avukatlarımız ayrıca intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümü, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler üzerinde çalışmaktadırlar.

Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Beşiktaş gayrimenkul avukatı ekibimiz inşaat hukuku ve inşaat davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması konularında müvekkillerimize hukuki destek vermektedirler.

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları sayesinde çok hızlı gelişme göstermektedir ve hukuk büromuz gayrimenkul hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına gayrimenkul hukuku denmektedir.

Türk Hukuku’nda gayrimenkul hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hükümlerin bulunduğu 4. kitabında yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı Hizmetleri

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ayıplı gayrimenkul davası
 • El atmanın önlenmesi davası
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri
 • Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında büromuz kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı için Bize Ulaşın

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal alım-satımı, kira sözleşmeleri, imar ve inşaat projeleri gibi konularda karmaşık ve detaylı hukuki düzenlemeler gerektiren bir alandır. Beşiktaş gayrimenkul avukatı, bu süreçlerin her aşamasında müvekkillerine profesyonel destek sağlayarak, tapu işlemleri, taşınmaz devri, miras intikali ve kamulaştırma gibi işlemlerde hukuki danışmanlık sunar.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, taşınmaz hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızla, gayrimenkul finansmanı ve ipotek işlemlerinden kira bedelinin tahsili ve artırılması davalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Taşınmaz mal edinimi, kiralanması veya satışı gibi önemli kararlar almadan önce hukuki güvence sağlamak ve haklarınızı koruma altına almak için bizimle iletişime geçin.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, Beşiktaş gayrimenkul avukatlarımızla her zaman yanınızdayız. Detaylı bilgi ve danışmanlık için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!