Faaliyet Alanlarımız

Boşanma Avukatı, Hukuku, Davası, Süreci ve Masrafları

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesi sürecidir ve tarafların hukuki haklarının korunması açısından profesyonel bir boşanma avukatı desteği büyük önem taşır. Bu süreçte, boşanma avukatı müvekkiline danışmanlık yaparak, dava dilekçesini hazırlayarak, delilleri toplayarak ve duruşmalarda müvekkilini temsil ederek hukuki sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

Konu Başlıkları

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul boşanma avukatı ekibi 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize boşanma avukatı ve arabulucusu olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları da dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Türkiye’de Aile Hukuku

Boşanma Avukatı İstanbul

Aile hukuku, evlilik, boşanma, çocuk velayeti, eş nafakası ve mal paylaşımı gibi çok çeşitli konuları kapsar. Türkiye’de aile hukuku temel olarak Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmelikler tarafından yönetilmektedir. Bu yasaları anlamak, aileyle ilgili yasal sorunlarla karşılaşan herkes için çok önemlidir.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Aile Hukuku Davaları

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul boşanma avukatları, müvekkillerimize aşağıdaki davalarda avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Tarafların anlaşmasıyla yürütülen ve genellikle daha hızlı sonuçlanan davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davası: Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda görülen ve daha uzun sürebilen davalardır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Davası: Şiddetli geçimsizlik gibi nedenlerle açılan davalardır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin evi terk etmesi nedeniyle açılan davalardır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin zina yapması nedeniyle açılan davalardır.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Davası: Eşlerden birinin diğerine karşı ciddi zarar verici davranışları nedeniyle açılan davalardır.

Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Davası: Eşlerden birinin bu tür suçlar işlemesi nedeniyle açılan davalardır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin akıl hastalığı nedeniyle açılan davalardır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası: Boşanma sonucunda tazminat talepleri için açılan davalardır.

Nafaka Davası: Çocuk veya eş için nafaka talepleriyle ilgili davalardır.

Nafaka Artırım Davası: Mevcut nafaka miktarının artırılması talebiyle açılan davalardır.

Nafakanın Azaltılması veya Kaldırılması Davası: Mevcut nafaka miktarının azaltılması veya kaldırılması talebiyle açılan davalardır.

Çocuk Velayet Davası: Çocukların velayetinin belirlenmesiyle ilgili davalardır.

Boşanmada Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası: Boşanma sonrası mal varlığının paylaşımıyla ilgili davalardır.

Nişan Bozma Davaları: Nişanın sona ermesiyle ilgili hukuki sorunlar için açılan davalardır.

Ziynet Alacağı Davası: Evlilik süresince edinilen ziynet eşyalarının paylaşımıyla ilgili davalardır.

Mehir Alacağı Davası: Mehirle ilgili talepler için açılan davalardır.

İddet Müddeti Kaldırılması Davası: İddet süresinin kaldırılması talebiyle açılan davalardır.

Evlat Edinme Davası: Çocuk evlat edinme işlemleriyle ilgili davalardır.

Eşlerden Biri Tarafından Çocuğun Kaçırılması: Çocuğun bir eş tarafından kaçırılması durumlarıyla ilgili davalardır.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi: Evlilik sırasında ve sonrasında mal varlığının ayrılmasıyla ilgili anlaşmalar.

Aile Konutu Şerhi Konulması Davası: Aile konutuna ilişkin şerhlerin konulması talebiyle açılan davalardır.

Aile Konutunun Tahsis Edilmesi Davası: Aile konutunun bir eşe tahsis edilmesi talebiyle açılan davalardır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

boşanma sebepleri

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Boşanma Davası Çeşitleri

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma davası avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Boşanma avukatları

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul boşanma avukatı ekibimiz anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir.

Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. Kanuna göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir:

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 • Eşlerin birlikte başvurması,
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
 • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Anlaşmalı Boşanma Davası

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

 • Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli
 • Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli

Dava Süresi: Anlaşmalı boşanma davası Türk Hukukunda tek celsede biten duruşmalardan bir tanesi olup 2-4 ay arasında sürmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılmasıyla birlikte tarafların taleplerinin tam ve eksiksiz olması halinde mahkemece duruşma tarihi verilecektir.

Görevli Mahkeme: Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, başka bir mahkemede davanın açılması halinde dava, görev yönünden reddedilecektir.

Yetkili Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin tayini için genel yetki kurallarına gidilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Eşlerin en az birinde oluşan boşanma isteği ile boşanma süreci başlayabilmektedir. Boşanma davasının Aile Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre dava pratik, hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

 • Eşler arasında boşanma isteği bakımından ortak bir boşanma iradesi söz konusu ise,
 • Evlilik en az bir yıldan beri devam etmekte ise,
 • Eşler boşanmadan sonraki istekler ve menfaatler bakımından da anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Bu davada dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği sitemizde yer almaktadır.
 • Eşlerin çocukları varsa ve boşanma davasını gören hâkim çocuk hakkındaki anlaşmaları da protokoldeki diğer maddelerle birlikte çocuğun yararına uygun bulursa bu durumda boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve pratik olsa da özellikle boşanma protokolü, tarafların mahkeme içi ikrarını taşıdığından, maddelerin özenle ve dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Hakkında Genel Bilgiler

Çekişmeli Boşanma Davası

İstanbul boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir.

Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini en iyi şekilde ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma avukatı, eşler arasında anlaşmazlıkların olduğu ve hâkimin müdahale etmesi gereken durumlarda tarafları temsil eden uzmandır. Bu tür davalar, bir eşin boşanmak istememesi veya boşanma şartları konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda açılır.

Taraflar, iddialarını ve taleplerini delilleri ile birlikte mahkemeye sunarlar. Aile mahkemesi hakimlerinin geniş takdir yetkisi olduğundan, hâkimin iddia ve taleplere ilişkin kanaat oluşturmasına yardımcı olmak önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında, hukuki argümanlar kanun, emsal kararlar ve delillerle desteklenmelidir. Örneğin, zina sebebiyle açılan davada, özel boşanma sebepleri ile ilgili kanun maddelerine dayanılmalı, cinsel birlikteliğin meydana geldiğine yönelik ispat araçları kullanılmalı, kanuna aykırı delillere itiraz edilmeli ve emsal Yargıtay kararlarından faydalanarak hakimde zinanın varlığı konusunda kanaat oluşturulmalıdır.

Aynı şekilde, nafaka miktarının belirlenmesi için ekonomik durumu gösterir belgeler sunulmalı ve adil bir nafaka miktarının tespiti için çaba sarf edilmelidir. Çekişmeli boşanma avukatı, müvekkilini mahkeme sürecinde etkili bir şekilde temsil eder ve en iyi sonuca ulaşmak için hukuki stratejiler geliştirir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Seçimi

Boşanma avukatı seçimi, diğer hukuki faaliyetlerden farklı bir yaklaşım gerektirir. Evlilik ve boşanma, diğer hukuki ilişkilerden önemli ölçüde farklıdır, bu nedenle boşanma avukatında özel niteliklere önem verilmelidir. Mesleki deneyim, kalite ve hukuki bilgi her alanda önemli olsa da, boşanma avukatında dürüstlük, profesyonellik, erişilebilirlik, soğukkanlılık ve güvenilirlik gibi temel özellikler aranır.

Boşanma, bir kişinin hayatındaki en önemli ve birkaç kez yaşanabilecek olaylardan biridir. Bu süreçte boşanma avukatı, sadece diğer alanlara değil, aynı zamanda miras hukuku ve ceza hukuku gibi alanlara da hakim olmalıdır. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkilerimize sağlam, dürüst ve profesyonel bir hukuki destek sunarak boşanma sürecini en etkili şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma sürecinde doğru avukatı seçmek, önemli bir karardır. Genel olarak birçok avukat boşanma davalarını üstlense de, özellikle çocuk varsa velayet konusunda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak önemlidir.

Ayrıca, boşanma sürecinde eşler arasında cezai yaptırıma tabi durumlar ortaya çıkabilir, bu nedenle boşanma avukatının ceza hukukunda da deneyimli olması gereklidir. Aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat seçimi, süreçlerin daha hızlı ve kolay yönetilmesine olanak tanır.

Boşanma avukatının uzmanlık alanları arasında uluslararası boşanma davaları da bulunmaktadır. Yabancı unsurlu evliliklerde ortaya çıkan konular, ülke hukukları arasındaki çeşitlilik nedeniyle dikkatlice ele alınmalıdır. Uluslararası boşanma avukatı, hangi hukukun uygulanacağı, hangi ülkede dava açılabileceği gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Ayrıca, boşanma sürecinde aile arabuluculuğu ve sulh konularına da dikkat edilmelidir. Arabuluculuk, tarafların kendi ürettikleri çözümlerle hukuki meseleleri çözmelerine olanak tanır. En iyi boşanma avukatları, müvekkillerine sadece hukuki destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda arabuluculuk süreçlerini etkili bir şekilde yönetir.

Boşanma avukatının müvekillerine verdiği tavsiyeler ve yönlendirmeler önemlidir. Müvekkillerin hakları, seçenekleri ve olası riskler hakkında detaylı bilgi verilerek, bilinçli kararlar almaları sağlanır. Boşanma davalarında atılan adımların, eylemlerin ve söylemlerin dikkatle planlanması, müvekkilin hak kayıplarını önler.

İstanbul’da Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

İstanbul Baro Levhası: İstanbul Baro Levhası’nda yer alan avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu levha, İstanbul Barosu’nun resmi web sitesinde bulunabilir. Ancak, hukuk bürolarının ve avukatların uzmanlık alanlarına dair detaylı bilgiler bu levhada yer almaz.

Tanıdıklar ve Referanslar: Çevrenizde boşanma sürecinden geçmiş veya bu alanda uzman avukatlarla çalışmış kişilerden referans alabilirsiniz. Tanıdıklarınızın tecrübeleri, size doğru bir avukat seçiminde yardımcı olabilir.

İnternet Araştırması: İstanbul’da faaliyet gösteren avukatların çoğu internet üzerinde bir web sitesine sahiptir. İnternet üzerinde boşanma avukatları arasında yapılan araştırmalar, avukatların uzmanlık alanları, deneyimleri ve müşteri yorumları hakkında bilgi sağlayabilir.

Baro Web Sitesi: İstanbul Baro’nun resmi web sitesi, avukatların iletişim bilgilerine ve uzmanlık alanlarına dair genel bilgilere ulaşabileceğiniz bir kaynaktır.

Avukatlarla Görüşme: İnternet üzerinden veya referanslar aracılığıyla bulduğunuz avukatlarla birebir görüşmeler düzenleyerek, onlarla tanışabilir, tecrübelerini ve hizmet anlayışlarını öğrenebilirsiniz. Bu görüşmeler size en uygun avukatı seçme konusunda yardımcı olacaktır.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2024 Yılında Ne Kadar?

Boşanma davalarında avukatlık ücretleri, 2024 yılı itibarıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve yerel baroların belirlediği tarifelere göre şekillenmektedir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu konuda güncel ve doğru bilgi sağlamak önceliğimizdir.

2024 yılında, TBB’nin Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenen boşanma davası avukatlık ücreti asgari olarak 17.900 TL’dir. Bu ücrete KDV dahil olduğunda toplam tutar 19.690 TL‘ye ulaşmaktadır.

İstanbul Barosu ise anlaşmalı boşanma davaları için 52.500 TL, çekişmeli boşanma davaları için ise 78.000 TL ücret tarifesi belirlemiştir. Maddi ve manevi tazminat talepleri olan davalar için genellikle dava değerinin en az %15’i oranında avukatlık ücreti önerilmektedir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin her bir dosyasına özgü emek ve zamanı dikkate alarak, asgari sınırların altında kalmayacak şekilde özel bir ücretlendirme yapmaktayız. Boşanma davasının maliyetini hesaplarken dava harçları, giderler ve vergiler gibi ek masraflar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına ve davalarının özelliklerine göre kişiselleştirilmiş hizmet sunmak, bizim için önemlidir. Bu nedenle, her dava için özel bir değerlendirme yaparak, en doğru ve adil ücretlendirmeyi sağlamaya özen gösteriyoruz.

Boşanma İçin Devlet Avukat Verir mi?

Boşanma sürecinde maddi imkanları kısıtlı olan bireylere, İstanbul Barosu Adli Yardım kapsamında avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, bu konuda müvekkillerimizi bilgilendirmek ve rehberlik etmek bizim için önemlidir.

Adli yardım, boşanma avukatı ücretlerini karşılayamayacak durumda olan kişilere yöneliktir. İstanbul’da boşanma avukatı arayan ve maddi imkanları sınırlı olan kişiler, İstanbul Barosu tarafından sağlanan bu hizmetten yararlanabilir. Ücretsiz boşanma avukatı desteği almak için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında muhtardan alınacak fakirlik belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve dava için gerekli diğer belgeler bulunmaktadır.

Adli yardım talebinde bulunacak kişiler, bu belgelerle birlikte İstanbul Barosu’na başvuruda bulunabilirler. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, Baro tarafından atanan bir avukat, boşanma davasını takip etmek üzere görevlendirilir. Bu süreç ve gerekli belgeler hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru formları, İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesinden veya ilgili makalelerden temin edilebilir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu tür adli yardım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve gerekli yönlendirmeleri sağlamak bizim için önemli bir sorumluluktur. Her bireyin hukuki desteğe erişim hakkının olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi, davanın türüne ve özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu süreçlerde rehberlik etmek bizim için önemlidir.

Boşanma davaları, evi terk, şiddetli geçimsizlik gibi çeşitli sebeplerle açılabilir. Bu sebeplere bağlı olarak, anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları yıllar sürebilir. Davanın süresi, tarafların itirazları ve mahkeme sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boşanma Davasında Boşanma Avukatı ile Çalışmazsak Süreç Uzar mı?

Boşanma davasında tecrübeli bir avukat ile çalışmak, sürecin daha hızlı ve verimli ilerlemesine katkı sağlayabilir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, mahkemelerin yoğunluğu ve duruşmaların 6 ayda bir gerçekleşmesi göz önüne alındığında, deneyimli bir boşanma avukatı, duruşmalara eksiksiz hazırlanarak süreci hızlandırabilir.

Eksik evraklar, hakimin izinli olması gibi nedenlerle oluşabilecek gecikmeleri önleyerek, istinaf veya temyiz süreçlerini kolaylaştırabilir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir; ancak avukatsız ilerleyen davalarda bazen hak kayıpları yaşanabilir. İstanbul gibi büyük şehirlerde dava sürecini yürütmek, hukuki prosedürlerin ve usul kurallarının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, zaman ve hak kaybına neden olabilir.

Boşanma avukatları, duruşmaların daha erken tarihlerde yapılmasını sağlayabilir, gerekli işlemleri hızlıca yürütebilir ve Türk Medeni Kanunu hükümleri ile usul kurallarını tam olarak uygulayabilir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize boşanma sürecindeki tüm adımlarda yanlarında olup, en doğru hukuki desteği sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Boşanma davalarında tecrübeli ve bilgili bir avukatın rehberliği, hem sürecin daha verimli ilerlemesine hem de müvekkillerimizin haklarının korunmasına katkı sağlar.

Boşanma Avukatı Faaliyetleri Nerededir?

Boşanma süreçleri, özellikle büyük şehirlerde, karmaşık ve hassas olabilir. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak, bu tür davalarda geniş bir yelpazede hizmet veren avukatları barındırmaktadır. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, İstanbul’daki müvekkillerimize bu süreçlerde profesyonel destek sağlıyoruz.

İstanbul’da, Çağlayan – Şişli, Kartal – Kadıköy, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa’daki adliyeler, boşanma davalarının görüldüğü başlıca yerlerdir. İstanbul Barosu’na bağlı boşanma avukatları, bu adliyelerdeki tüm davalara katılabilir ve geniş bir coğrafi alanda hizmet verebilir. Ayrıca, Türkiye genelinde her ildeki davaları takip edebilme yeteneklerine sahiptirler.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, Avcılar, Bahçeşehir, Göktürk, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Küçükçekmece gibi ilçelerde açılan davalar için hizmet veren avukatlar bulunmaktadır. Benzer şekilde, Anadolu Yakası’nda da Kadıköy, Acıbadem, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Çengelköy ve Üsküdar ilçelerindeki davalarda görev alan avukatlar mevcuttur.

İstanbul boşanma avukatları, aynı zamanda az iş yoğunluğuna sahip mahkemelerde anlaşmalı boşanma davalarını açarak sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, İstanbul’daki müvekkillerimize her türlü boşanma sürecinde, ihtiyaç duydukları hukuki desteği sunmaktayız.

Bu alandaki tecrübemiz ve uzmanlığımız, İstanbul’un her köşesindeki davalarda müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmamızı sağlamaktadır. Boşanma süreçlerinin karmaşıklığı ve hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, müvekkillerimize her adımda rehberlik etmekteyiz.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davasında avukatın temel görevlerinden biri, hukuka uygun delilleri dava dosyasına eklemek ve hukuka aykırı delillere karşı itirazda bulunarak yargılamada etkin bir rol oynamaktır. Deliller, aile mahkemesi hakiminin dava hakkında kanaat oluşturması için hayati öneme sahiptir. Hukuka uygun olmayan delillerin sunulması durumunda, hâkimin bu delilleri dikkate alması hukuken mümkün değildir.

Avukatın rolü, dava dosyasındaki delilleri dikkatlice yönetmeyi ve hukuka uygun olmayan delillere karşı savunma geliştirmeyi içerir. Mahkeme kararlarında, hüküm ve gerekçe kısmında hangi gerekçelere ve delillere dayanıldığının belirtilmesi gereklidir. Hukuka uygun olmayan delillerin mesnet alınarak hüküm kurulması, üst mahkemeler tarafından bozulma riski taşır.

Avukat, özellikle hukuka aykırı delillerle mücadele etmek için gerekli adımları atmalıdır. Örneğin, yalan şahitlik yapan bir tanık hakkında suç duyurusunda bulunmak ve bu suç duyurusunun takibini gerçekleştirmek gibi işlemleri yönetir. Ayrıca, modern iletişim araçlarının (WhatsApp, sosyal medya, Telegram vb.) mahkemede delil olarak kullanılabilirliği konusunda da tecrübeli bir avukatın değerlendirmeleri önemlidir.

İstanbul’da Boşanma Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, boşanma davalarında tecrübeli avukatlarımızla müvekkillerimize profesyonel ve etkili hizmetler sunmaktayız. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde, haklarınızın korunması ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesi için güvenilir ve deneyimli bir ekiple çalışmanın avantajlarını yaşayabilirsiniz.

Boşanma davası açma, boşanma şartları, boşanma aşamaları ve avukatın görevleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Hukuk büromuza ve boşanma avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!