Faaliyet Alanlarımız

Çalışma İzni Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu çalışma izni avukatıkadrosu Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların ikametgah ve çalışma izinlerine ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmektedir. Çalışma İzni Avukatı ekibimiz ikamet tezkeresi ve çalışma izni konusunda sahip oldukları deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Konu Başlıkları

Oturma izninde yeni düzenleme ile 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başvuru prosedürü tamamen değişmiştir. Başvurular İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü‘ne linkinden ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşı olmayıp da Türkiye’de oturmak için, vize süresi veya vize muafiyet süresi içinde oturma izni (residence permit) için başvuru yapmanız gerekmektedir. Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun‘a göre Türkiye’ye girişten itibaren 1 ay içinde ve herhangi bir işe girmeden bu başvurunun yapılması gerekmektedir. Türkiye’de kanuni kalış süresi hesaplanırken, yurda giriş tarihinden itibaren geriye doğru 180 gün içinde 90 günü aşmamış olma koşulu uygulanır.

Türkiye’de Çalışma İzni Almak Zorunda Mıyım?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre;

  • Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancılar
  • Bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancılar
  • Yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler

çalışma izni almak zorundadır.

Çalışma İzni Alma Prosedürü

Çalışma İzni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmalıdır. Yabancıların istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı, işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamamaktadır.

Çalışma İzni Avukatı

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma izni başvuruları Türkiye içinden yapılabileceği gibi yurtdışındaki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri aracılığıyla da yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de bulunan yabancıların geçerliliği devam eden ve en az 6 ay süreli ikamet izni varsa yurtiçinde çalışma izni başvurusu yapabilmektedirler.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda çalışma izinleri dört başlık halinde belirlenmiştir:

  • Süreli Çalışma İzni
  • Süresiz Çalışma İzni
  • Bağımsız Çalışma İzni
  • İstisnai Çalışma İzni

Yurtdışı başvurularında yabancılar çalışma izni başvurularını uyruğunda bulunduğu ya da daimi olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliklerine yapacaklardır. Başvurunun kabulü halinde T.C. dış temsilciliğince verilecek referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilecektir. İşveren bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunacaktır. Çalışma izni onaylanan yabancıların, ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat etmeleri ve Çalışma Vizesi alarak ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir.

Türkiye’de ikamet eden ve öğrenim amacı dışında en az altı ay süreli oturma iznine sahip olan yabancıların çalışmak üzere anlaştığı işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılır. Bu durumda işveren, söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere yabancının oturma izni süresi içerisinde çalışma izni başvurusunu yapmak zorundadır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 (iki) aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Çalışma İzni Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul ‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve çalışma izni avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!