Kategori İcra Hukuku

İcra Hukuku, Alacak Tahsili, İcra Takibi ve Haciz İşlemleri

İcra Hukuku, Alacak Tahsili, İcra Takibi ve Haciz İşlemleri

Avukatlarımız icra hukuku, alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında avukatlık hizmeti vermektedirler. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibini yapmaktadırlar. Konu Başlıkları…

İcra Avukatı

İcra Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindedir. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması…

İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu icra avukatı İstanbul olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

İcra Hukuk Büroları

İcra Hukuk Büroları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul icra hukuk büroları olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

İcra Hukukunda Takip Türleri

İcra Hukukunda Takip Türleri

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu icra iflas avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının…

İcra Hukukunda Özel Takip Yolları

İcra Hukukunda Özel Takip Yolları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu icra hukukunda özel takip avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

İhtiyati Haciz Davası

İhtiyati Haciz Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu icra iflas avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının…

error: Content is protected !!