Faaliyet Alanlarımız

Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme (İbraz Etmeme) Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Usul Kanunu’na göre defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu genel kast ilkesine dayanır. Vergi Usul Kanunu madde 359’da düzenlenen bu suç, defter, kayıt veya belgelerin ibraz edilmemesi durumunda oluşur ve meydana gelen bir zararın şart olmadığını belirtir.

Mükellefler, tuttukları defterleri ve vesikaları, ilgili olduğu takvim yılından itibaren beş yıl boyunca muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif eden veya gizleyenler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. İnceleme sırasında defter ve belgelerin yetkili makamlara ibraz edilmemesi durumunda, bu durum gizleme olarak kabul edilir.

Defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunun oluşabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

  1. Mahiyet: İncelenmek istenen defter, kayıt ve belgelerin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde tutulan ve saklanması gereken belgeler olması şarttır.
  2. Yetkililik: İbraz talebinde bulunan kişinin vergi inceleme yetkisine sahip olması gerekir. Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri bu yetkiye sahip kişilerdir.
  3. Usulüne Uygun Talep: Defter ve belgelerin ibraz talebi usulüne uygun bir şekilde yapılmalıdır. İnceleme, genellikle işyerinde gerçekleşir, ancak zorunlu durumlarda yazılı olarak vergi dairesinde de talep edilebilir.
  4. Saklama Süresi: Defter ve belgelerin saklama süresi geçmemiş olmalıdır. İlgili yılı takip eden beş yıl içinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  5. Mücbir Sebep: Mücbir sebep hali varsa, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Ağır kaza, hastalık, afetler veya iradesi dışındaki sebepler mücbir sebep olarak kabul edilir.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu meydana gelmez. Özellikle vurgulanmalıdır ki, defter veya belgelerin varlığı noter tasdik kayıtları veya diğer belgelerle kanıtlanmadığı sürece ibraz talebi geçerli değildir.

Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme (İbraz Etmeme) Suçu

Şikayet Süresi ve Dava Zamanaşımı

Defter ve belgeleri ibraz etmeme suçu, şikayete tabi suçlar kategorisinde bulunmadığından dolayı savcılık tarafından resen soruşturulur; bu nedenle bu suça dair herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtiğinde dava açılmamış veya açılmış olsa dahi kanuni süre içinde sonuçlandırılmamışsa ceza davasının düşmesine neden olan bir ceza hukuku kavramıdır. Defter ve belgeleri ibraz etmeme suçuyla ilgili yargılamalarda, genel olarak dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve 8 yılın sonunda dava açılmamış veya sonuçlandırılmamışsa, ceza davası düşer. Ancak, bu süre içinde dava açılırsa veya davanın sonuçlanması için gerekli adımlar atılırsa, dava zamanaşımı durur ve süre yeniden hesaplanır.

Bu noktada belirtilmelidir ki, defter ve belgeleri ibraz etmeme suçuyla ilgili dava zamanaşımı süresi, genel hükümlere göre belirlenmiştir ve özgün durumlar için ilgili mevzuat değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, konuyla ilgili güncel mevzuatın incelenmesi her zaman önemlidir.

Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!