Faaliyet Alanlarımız

Dolandırıcılık Suçu Nedir? Unsurları, Cezası, Avukatı

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen ciddi bir suçtur ve mağdurlar için önemli sonuçlar doğurabilir. Dolandırıcılık, kişileri hileli yollarla aldatarak, onların malvarlığı veya başka bir hakkını ele geçirmeyi amaçlayan bir eylem olarak tanımlanır. Bu suçla karşı karşıya kalanlar için hukuki süreç karmaşık olabilir ve bu noktada bir ceza avukatından destek almak büyük önem taşır.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz dolandırıcılık suçundan kaynaklanan hukuki süreçte, müvekkillerimize müvekkillerimizi şekilde temsil ediyor ve haklarını savunuyoruz.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Dolandırıcılık Suçu, Unsurları, Cezası, Avukatı

Dolandırıcılık suçu, kanunda malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda fail, mağdurun iradesini hileli davranışlar ile etkilemekte, mağdurun ya da başkasının zararına olarak kendine ya da diğer kişilere çıkar sağlamaktadır.

Söz konusu suçun nitelikli halleri de söz konusudur. Örnek olarak suçun belli dini, sosyal, mesleki hususlar vasıtası ile işlenmesi durumunda nitelikli dolandırıcılık söz konusu olacaktır.

Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Dolandırıcılık eğer, hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi için ortaya çıkmışsa (mesela karşı taraftan alacağını alamayan bir kişi, o kişiden parayı dolandırıcılık ile alırsa) suçun oluşması şikâyete tabi olur.

Yukarıdaki durumdan farklı olarak hukuki alacağın tahsili için dolandırıcılık söz konusu oldu ise kişinin şikayeti ile soruşturma açılabilir ve işlemler yürütülebilir. Şikayet yoksa suç da yoktur. Fakat suçun yukarıda açıklanan temel halinde şikayet gerekmez.

Önemle belirtilmelidir ki hukuki alacağın tahsili için işlenen dolandırıcılıkta öngörülen ceza altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Ya da bunun yerine adli para cezası da hükmedilebilir.

Dolandırıcılık suçunda (temel suçta) şikayet gerekmediğinden, zamanaşımı süresi 8 yıldır. 8 yıl içinde mağdur savcılığa durumu bildirmelidir.

Dolandırıcılık suçu bakımından aranan unsurlar şunlardır; fail hileli davranışlar ile hareket etmelidir, fiil de hileli hareketler ile karşıdaki kişiyi yanıltabilecek düzeyde, yeterlilikte olmalıdır. Oluşan zarar mağdur ya da başkası için oluşmalı, sağlanan haksız fayda da fail ya da farklı bir kişi için oluşmalıdır.

Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Unsurları

Nitelikli dolandırıcılık birçok şekilde karşımıza çıkabilir. Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçunun;

 • Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında;
 • Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle

işlenmesi hallerinde nitelikli dolandırıcılık suçları oluşacaktır.

Görüldüğü üzere mağdur için ciddi kayıplar söz konusu olabilecektir. Aynı şekilde suç şüphesi altındaki kişiler için de ciddi yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle haklı olduğunu düşünen ve zarara uğramamak isteyen tarafın uzman bir ceza hukuku avukatı ile iletişime geçmesini tavsiye ederiz.

Dolandırıcılık Suçu Davaları için Bize Ulaşın

Dolandırıcılık suçu, genellikle kişileri hileli yollarla aldatarak, onların malvarlığı veya başka bir hakkını ele geçirmeyi amaçlayan bir eylem olarak tanımlanır. Dolandırıcılık suçunda, mağdurların maddi ve manevi olarak zarara uğraması sıkça görülen bir durumdur. Bu nedenle, dolandırıcılık suçlarıyla ilgili hukuki süreçler karmaşık olabilir ve bu süreçlerde tecrübeli bir avukattan destek almak önemlidir.

Dolandırıcılık suçundan şüpheleniliyorsanız veya bu suçtan mağdur olduysanız, Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak size profesyonel destek sağlayabiliriz. Avukatlarımız, dolandırıcılık suçuyla ilgili hukuki süreçleri en ince ayrıntısına kadar ele alacak ve haklarınızı korumak için mücadele edecektir.

Hukuk büromuza ve ceza davaları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!