Faaliyet Alanlarımız

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, çiftler arasındaki evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda açılan boşanma türüdür. Bu davalarda, tarafların evliliklerini devam ettirmesi beklenemez hale gelmiştir ve hukuki süreç bu gerçekliği yansıtır.

Konu Başlıkları

Akkaş Hukuku Bürosu boşanma avukatı kadrosu ile, müvekkillerimize bu zorlu süreçte profesyonel ve etkin hukuki danışmanlık sunmaktadır. Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Sebepleri

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evlilik ilişkisindeki temel unsurların veya değerlerin ciddi bir şekilde sarsıldığı veya zarar gördüğü bir durumu ifade eder. Bu durum, evlilik ilişkisinin devam etmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren ciddi sorunları içerir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genellikle aşağıdaki durumları içerebilir:

 1. Sadakatsizlik: Eşlerden birinin veya her ikisinin de sadakatlerini ihlal etmesi, evlilik birliğini temelden sarsabilir. Aldatma, güvenin kaybına ve duygusal yıkıma yol açabilir.
 2. İletişim Sorunları: İletişim eksikliği veya sürekli çatışmalar, eşler arasındaki ilişkiyi zayıflatabilir ve temelde bir kopukluğa neden olabilir.
 3. Şiddet ve İstismar: Fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan ciddi bir sorundur. İstismar, güvenin kaybına ve psikolojik hasara yol açabilir.
 4. Uyuşturucu veya Alkol Bağımlılığı: Bir eşin uyuşturucu veya alkol bağımlılığı, evlilik ilişkisini ciddi şekilde etkileyebilir ve temelden sarsabilir.
 5. Finansal Sorunlar: Ciddi mali sıkıntılar, eşler arasında stres ve çatışmalara yol açabilir ve evlilik birliğini zayıflatabilir.
 6. İlgisizlik veya İlgisizlik: Eşler arasındaki duygusal bağın kaybolması veya bir eşin diğerine ilgi göstermemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilir.
 7. Farklı Değerler ve Hedefler: Eşler arasında temel değerlerde veya gelecek hedeflerinde ciddi farklılıklar varsa, bu da evlilik birliğini zayıflatabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumu, eşlerin bu sorunları çözmekte zorlandığı veya çözülemeyecek kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir aşamada ortaya çıkabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Aşamaları

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Boşanma davası açmak isteyen taraf, avukatı aracılığıyla boşanma sebeplerini ve taleplerini içeren bir dava dilekçesi hazırlar.
 2. Davanın Açılması: Hazırlanan dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine sunulur ve dava süreci başlatılır.
 3. Dilekçelerin Tebliği: Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilir ve cevap dilekçesi sunması beklenir.
 4. Ön İnceleme Duruşması: Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir ve delillerin toplanması için gerekli kararları alır.
 5. Delillerin Toplanması: Taraflar, delillerini mahkemeye sunar. Tanıklar dinlenebilir ve uzman raporları alınabilir.
 6. Duruşmaların Yapılması: Mahkeme, tarafları dinler ve delilleri değerlendirir.
 7. Karar: Mahkeme, tarafların iddiaları ve deliller doğrultusunda boşanma kararı verir veya davayı reddeder.
 8. İstinaf ve Temyiz Süreci: Karara itiraz eden taraf, istinaf ve temyiz yoluna başvurabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Avukatın Görevleri

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davalarında, avukatın rolü oldukça kritiktir. Akkaş Hukuku Bürosu olarak, müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler şunları içerir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: Müvekkilin durumunu analiz eder ve en uygun hukuki stratejiyi belirleriz.
 • Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Müvekkilimizin taleplerini ve boşanma sebeplerini en iyi şekilde yansıtan dava dilekçesini hazırlarız.
 • Temsil ve Savunma: Dava sürecinde müvekkilimizi mahkemede temsil eder, haklarını savunur ve delillerini sunarız.
 • Uzlaşma ve Arabuluculuk: Gerekli durumlarda, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için arabuluculuk hizmeti sunarız.
 • Karar Sonrası İşlemler: Mahkeme kararının uygulanması ve kararın temyiz edilmesi sürecinde müvekkilimize destek oluruz.

Bu tür bir dava açmak karmaşık bir hukuki süreç olabilir ve profesyonel bir avukatın rehberliği genellikle gereklidir.

Boşanma Davaları için Avukatlarımıza Ulaşın

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmayı düşünen çiftler için, bu sürecin her aşamasında profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, sadakatsizlik, aile içi şiddet, maddi ve manevi destek eksikliği gibi sebepler boşanma davasının temelini oluşturabilir.

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, boşanma davası dilekçesinin hazırlanmasından mahkeme sürecinin yönetilmesine, uzlaşma ve arabuluculuk hizmetlerinden karar sonrası işlemlere kadar kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!