Faaliyet Alanlarımız

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi Şartları

Evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında çiftler arasında yapılan, mal varlıklarının nasıl yönetileceğini, paylaşılacağını ve boşanma durumunda nasıl bölüşüleceğini belirleyen bir anlaşmadır. Bu sözleşme, çiftlerin mal varlıklarını korumak, maddi anlaşmazlıkları önlemek ve her iki tarafın da haklarını güvence altına almak amacıyla düzenlenir.

Konu Başlıkları

Boşanma avukatlarımız evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması, incelenmesi ve boşanmayla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

  1. Gönüllülük: Tarafların her ikisinin de sözleşmeyi gönüllü olarak kabul etmesi gerekir.
  2. Tam Bilgilendirme: Taraflar, mal varlıkları hakkında tam ve doğru bilgi vermelidir.
  3. Yazılılık: Sözleşme yazılı olarak düzenlenmeli ve noter huzurunda imzalanmalıdır.
  4. Eşitlik ve Adalet: Sözleşme, tarafların haklarını eşit ve adil bir şekilde koruyacak şekilde düzenlenmelidir.
  5. Hukuka Uygunluk: Sözleşme, Türk Medeni Kanunu’na ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi” ve “Mal Ayrılığı Sözleşmesi” (Mal Rejimi Sözleşmesi) birbirinden farklı sözleşmelerdir. Mal Ayrılığı Sözleşmeleri hakimin onayına tabi değilken yani her halükarda geçerli iken, evlilik sözleşmeleri aile hakiminin onayına tabidir yani hakim kadının veya çocuğun lehine olmayan hükümleri kabul etmeyebilir. Noterler boşanmayı kolaylaştırıcı evlilik sözleşmeleri yapmamaktadırlar.

Mal rejimi sözleşmesi, taraflar evlendikten sonra mallarının nasıl yönetileceği ve boşanma ile birlikte malların tasfiyesine geçildiğini zaman malların nasıl tasfiye edileceğini düzenler. Mal rejimi tasfiye edilirken hangi tarafın diğer taraftan ne tür alacak talepleri olacağı tamamen taraflarca seçilen mal rejimine göre belirlenecektir.

Mal rejimi sözleşmesi evlilikten önce veya sonra noterde yapılabileceği gibi evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna yapılacak bir beyanla da yapılabilir. Ancak evlenme gerçekleştikten sonra taraflardan birinin mal rejimi sözleşmesi yapmaya yanaşmak istememesi ihtimaline binaen mal rejimi sözleşmesini nikahtan önce yapmak daha uygun olacaktır.

Ancak Medeni Kanun, mal rejimi sözleşmelerinde tarafların bir takım özel düzenlemeler yapmalarına müsaade ettiğinden evlendirme memuru önünde standart ve şablon bir mal rejimi türünü seçmek yerine tarafların özelliklerine ve taleplerine göre kişiye özgü bir sözleşme yapmak hukuken her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Mal rejimi sözleşmeleri noterde düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi bizim de tavsiye ettiğimiz en uygun yöntem mal rejimi sözleşmesinin aile hukuku konusunda uzman bir boşanma avukatı tarafından tarafların özelliklerine, maddi konular üzerinde anlaşmalarına göre kişiye özel olarak hazırlanması ve ardından notere onaylatılmasıdır.

Zira Türk Medeni Kanunu mal rejimleri konusunda genel ve standart hükümler çizmişse de bir takım konular ve mallar üzerinde taraflara özel düzenlemeler yapma hakkı tanımıştır.

Mal ayrılığı ve evlilik sözleşmesi avukatlarımız tarafından hazırlanır ve hazırlanan sözleşme metni tarafımızca noterden randevu alınarak onaylatır. Evlilik sözleşmesi yapacak olan eşlerin 3 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmeleri için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, 1992 yılından bu yana çiftlerin mal varlıklarını korumak ve hukuki güvenliklerini sağlamak amacıyla evlilik ve mal ayrılığı sözleşmeleri konusunda aile hukuku avukatlarımızla hizmet vermekteyiz. Profesyonel ekibimiz, her aşamada yanınızda olarak, hukuki süreçlerinizi en doğru ve güvenli şekilde yönetmenizi sağlar.

Evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi almak ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için hukuk büromuza ve evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!