Faaliyet Alanlarımız

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması süreci, Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyrukluların belirli şartları sağlamaları halinde Türk vatandaşlığına geçiş yapmalarını sağlayan yasal bir süreçtir. Bu süreç, evliliğin en az üç yıl sürmüş olması, Türkçe dil bilgisi gibi çeşitli şartlar içermektedir. Türk vatandaşı eşle birlikte yapılan başvuru sonrasında, başvuru incelenir ve uygun görülmesi halinde Türk vatandaşlığı verilir.

Konu Başlıkları

Vatandaşlık işlemleri karmaşıktır ve sürecin yakından takibi gerekir, bu nedenle vatandaşlık başvurusu yapmadan önce vatandaşlık konusunda uzman bir göçmenlik avukatı nezaretinde vatandaşlık başvurusunun hazırlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi gereğince, bir Türk vatandaşı ile evlilik, yabancılara doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmamaktadır. Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için bir Türk vatandaşı ile üç yıl boyunca evli kalmış olmak ve evliliğin devam etmekte olması gerekir.

Gerek bu şartın, gerek aşağıda yer alan diğer şartların sağlanması halinde yabancı kişi ya da bu konuda özel olarak düzenlenmiş vekaletname ile vekili, başvurucunun yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, başvurucunun yurt dışında bulunması halinde de dış temsilciliklere vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Yabancı başvurucunun evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için gereken şartlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde sayılmıştır ve aşağıda yer almaktadır:

 • Yabancı başvurucunun bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olması ve evliliğin devam ediyor olması,
 • Eşlerin aile birliği içerisinde yaşaması,
 • Yabancı başvurucunun evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması,
 • Yabancı başvurucunun kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması.
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Yabancı başvurucu için düzenlenen dosya eşlerin aile birliği içerisinde yaşayıp yaşamadıklarının, evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek gibi davranışlarının olup olmadığının, yabancı eşin kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eder herhangi bir davranışı bulunup bulunmadığının araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilir.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde yabancının dosyasına ilişkin soruşturma dosyası hazırlanır ve dosya İl Müdürlüğü’ne iade edilir. Bu kez dosya İl Müdürlüğü tarafından ‘evliliğin gerçek bir evlilik olup olmadığının veya Türk vatandaşlığı kazanmak için yapılmış bir evlilik olup olmadığının’ araştırılması için Komisyona sevk edilir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvuru Aşamaları

Mülakat formunun hazırlanmasını müteakip dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Başvurunun yurt dışından yapılıyor olması halinde evliliğin gerçek bir evlilik olup olmadığı veya Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığı hususu Konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından araştırılır, eşler mülakata tabi tutulur ve mülakat sonucunda bir mülakat formu düzenlenir.

Ayrıca yabancıya ilişkin sabıka kaydı istenir ve yabancı başvurucunun evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak gerekli belgeler dosyaya eklenir ve hazırlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Vatandaşlık başvurusundan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde eşlerin aile birliği içerisinde yaşama şartı aranmaz. Ayrıca vatandaşlığın kazanılmasını müteakip evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde eşler evlenmede iyi niyetli iseler yabancı başvurucu Türk Vatandaşlığını muhafaza eder.

Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu.
 • Başvurucunun son 6 ay içerisinde çekilmiş beyaz fonlu iki adet biyometrik fotoğrafı.
 • Başvurucunun hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport ya da benzeri belgenin, başvurucunun vatansız olması halinde -temini mümkünse- buna ilişkin belgenin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli sureti.
 • Başvurucu yabancı eşin doğum belgesinin ya da nüfus kayıt örneğinin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli sureti.
 • Başvurucu yabancının doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise başvurucunun 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı yazılı beyanı.
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi.
 • Kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli sureti.
 • Yabancı başvurucunun yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Eşlerin aile birliği içerisinde yaşadığını gösteren belgeler.
 • Yabancı başvurucunun işlemiş olduğu herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde mahkeme kararının noter tasdikli sureti.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Deneyimli Göçmenlik Hukuku ve Vatandaşlık Avukatları

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, uzman ekibimizle Türkiye göç ve vatandaşlık hukuku konusunda geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize her bir başvuru için özgün çözümler sunarak, bireysel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz.

Neden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu?

 • Uzmanlık: Göçmenlik ve vatandaşlık hukuku konusunda uzmanlaşmış bir ekip.
 • İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler: Her müvekkilimize özgü çözümler üreterek, en iyi sonuca ulaşmalarını sağlarız.
 • Güvenilirlik: Yılların getirdiği tecrübe ve güvenilirlikle, müvekkillerimize kesintisiz hizmet sunarız.

Türk vatandaşlığını evlilik yoluyla kazanma süreci hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecinizde profesyonel destek almak için bize ulaşın. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, sizin yanınızdayız.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Bize Ulaşın

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması, Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyrukluların, belirli şartları yerine getirerek Türk vatandaşlığına geçiş yapmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu sürecin doğru ve eksiksiz şekilde yönetilmesi, başvurunun olumlu sonuçlanması için önemlidir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması sürecinde danışmanlık hizmeti sunarak, başvuru sürecini en etkin şekilde yönetiyoruz. Göçmenlik hukuku konusundaki hizmetlerimiz ve evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen İletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!