Faaliyet Alanlarımız

Faydalı Model Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul faydalı model avukatı olarak faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

İstanbul Faydalı Model Avukatıyız

İstanbul Faydalı Model Avukatı

İstanbul faydalı model avukatı ekibimiz faydalı model hukuku ve faydalı model davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; faydalı model başvurusu ve tescili, faydalı model başvurusuna itiraz, faydalı model devri, faydalı modelde isim ve adres değişikliği, faydalı model ihlali işlemlerinin takip edilmesi, faydalı model rehinifaydalı model lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri yapmaktadırlar.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Faydalı Model Nedir?

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen faydalı model, dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Yeni bir buluşun kullanım haklarına sahip olmanın en kısa süren yoludur.

Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir. Faydalı model ile fikri koruma sağlama sürecinin nispeten daha basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yenilikçi ürün ve yöntemlerin, rakipleri tarafından hemen hemen aynısının yapılması suretiyle taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı da olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir.

Faydalı Model Nedir

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faydalı modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Ayrıca, bu usuller sonucu elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere faydalı model koruması sağlanmamaktadır.

Yenilik mutlak olmalıdır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Bir başka deyişle buluş, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmalıdır.

Bir buluşun buluş basamağını içermesi, buluşun ilgili olduğu teknik anlamda uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan ‘açık bir şekilde’ çıkartılamayacak nitelikte olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Faydalı model belgesi alma sürecinin daha az maliyetle ve daha kısa sürede gerçekleşmesi başvuru sahibinin lehinedir. Ayrıca, araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması süreci daha da kolaylaştırmaktadır.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Faydalı Model Tescil İşlemleri

Faydalı Model başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Faydalı Model başvurusu yapılabilmesi için buluşu anlatan tarifname ve istemlerin hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekmektedir. Faydalı Model başvurusunun tescillenebilmesi için “tarifnamenin” buluşu en iyi şekilde anlatması ve buluşun koruma kapsamını belirleyen istemlerin de buluşun yenilikçi kısmını ön plana çıkaracak şekilde profesyonelce ayarlanması gerekmektedir.

Faydalı Model Belgesinin verilebilmesi için aranan şartlar daha azdır. Patentten farklı olarak Faydalı Model başvurularında tekniğin bilinen durumu aşması şartı aranmayacaktır. Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kıstasları aransa da, uygulamada patent belgesi verilmesi için en önemli ve uzun süren kriter “tekniğin bilinen durumunun araştırılması” olması sebebiyle patent belgesinin alınması uzun sürmekte ve bu sebeple faydalı model başvuruları daha fazla tercih edilmektedir.

Yaklaşık olarak 8-12 ay arasında başvurular sonuçlanır. Faydalı Model koruma süresi 10 yıldır ve bu sürenin uzatılması mümkün değildir.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname
 • Korunması istenilen buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özellikleri kapsayan istem veya istemler
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan teknik resimler
 • Özet
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

İstanbul Faydalı Model Avukatı Hizmetlerimiz

 • Faydalı Model başvurusu ve tescili
 • Faydalı Model başvurusuna itiraz
 • Faydalı Model yenileme ve devir işlemleri
 • Faydalı Model adres ve ünvan değişikliği
 • Faydalı Model hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Faydalı Model rehini, lisansı ve haczi
 • Faydalı Model hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Faydalı Model Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul faydalı model avukatı olarak faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 30 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul faydalı model avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!