Faaliyet Alanlarımız

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Nedir? (TCK 124) Haberleşmenin engellenmesi suçu, kişilerin veya kamu kurumlarının haberleşmesini veya basın yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek suretiyle işlenir. Türk Ceza Kanunu‘nun 124. maddesinde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Örneğin, bir kişinin mektuplarını yırtması, telefon görüşmelerini engellemek için cihazlar kurması, evdeki telefon hattını kesmesi gibi eylemler haberleşmenin engellenmesi suçuna örnek teşkil eder.

Bu suç kasten işlenebilir, taksirle işlenemez. Örneğin, telefon kablolarını keserek haberleşmeyi engelleyen kişi kasti olarak hareket ettiği için suç işlemiş olur. Ancak, telefon direğine bağlanan hayvanın direği devirmesi sonucunda haberleşmenin kesilmesine neden olan kişi taksirle hareket ettiği için suç unsurları oluşmaz. Suçun işlenmesinde failin doğrudan haberleşmenin engellenmesine yönelik bir kastı olmalıdır. Örneğin, telefon kablolarını çalan kişinin amacı hırsızlık olduğundan dolayı haberleşmenin engellenmesi suçu kapsamında cezalandırılamaz.

Haberleşmenin engellenmesi suçu, bilişim teknolojilerinin kullanımıyla da işlenebilen bir suçtur. Örneğin, yazılım aracılığıyla WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Messenger gibi platformlardaki iletişimi engellemek de haberleşmenin engellenmesi suçunu oluşturur. Benzer şekilde, bilgisayara virüs göndererek e-posta üzerinden yapılan iletişimi engellemek de suçun kapsamına girer.

Haberleşmenin Engellenmesi

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Cezası (TCK 124) Haberleşmenin engellenmesi suçunun cezası şu şekildedir:

  • Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı şekilde engellenmesi durumunda, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.124/1).
  • Kamu kurumları arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı şekilde engellenmesi halinde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.124/2).
  • Her türlü basın ve yayın organlarının yayınlarının hukuka aykırı şekilde engellenmesi durumunda, ikinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır (TCK m.124/3).

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Adli para cezası, bir suça karşılık hapis cezası ile birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Haberleşmenin engellenmesi suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez. Çünkü, hapis cezası ile birlikte adli para cezası yaptırımı öngörülmüştür ve mahkeme, hapis cezasını tercih ettikten sonra bunu adli para cezasına çeviremez. Ancak, hapis cezası alt sınırdan tayin edildiğinde, hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içinde belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ceza kararının ortadan kaldırılmasını sağlar. Haberleşmenin engellenmesi suçu nedeniyle hükmedilen hapis veya adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Ceza Erteleme

Ceza erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın şartlı olarak infaz edilmemesini sağlar. Haberleşmenin engellenmesi suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında ceza erteleme hükümleri uygulanabilir.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma, Görevli Mahkeme Haberleşmenin engellenmesi suçu, uzlaşmaya tabi olmayan bir suçtur. Suçun mağduru tarafından şikayet edilmesi gerekmez ve şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulur. Suçun zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır.

Haberleşmenin engellenmesi suçuyla ilgili yargılamaları yapmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!