Faaliyet Alanlarımız

Hakimin Reddi ve Çekinmesi Sebepleri, Süresi, Usulü

İstanbul ceza avukatı kadromuz hakimin reddi ve çekinmesi sebepleri, süresi, usulü suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Hakimin Reddi

Hakimin reddi, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin veya davaya katılamayacağı durumların varlığı halinde, tarafların hakimi reddetmesini ifade eder (CMK m.24). Örneğin, hakimin davanın taraflarından biriyle evli olması bu kapsamda bir neden olarak ele alınabilir.

Hakimin Çekinmesi

Hakimin çekinmesi ise, görev yasağı, yasaklılık hali veya tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerin varlığı durumunda, hakimin kendiliğinden davaya bakmaktan çekinmesini ifade eder (CMK m.30). Yasaklılık halleri, hakimin kendiliğinden çekinmesini gerektirir, ancak taraflar da reddi hakim talebinde bulunabilir.

Tarafsızlık İlkeleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, hakimin tarafsızlığı objektif ve subjektif tarafsızlık olarak iki ana kategoride incelenir. Objektif tarafsızlık, mahkemenin kurum olarak tarafsız görünmesini, subjektif tarafsızlık ise hakimin bireysel olarak tarafsız olmasını ifade eder.

Hakimin Görev Yasağı Halleri

Görev yasağı halleri, hakimin davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı durumları belirtir (CMK m.22). Bu durumlar arasında hakimin suçtan zarar görmesi, evlilik ilişkisi, kan hısımlığı, kayın hısımlığı, evlatlık bağı gibi durumlar bulunmaktadır.

Hakimin Reddi ve Çekinmesi

Örnek Kararlar ve Uygulamalar

Yargıtay kararlarına göre, hakimin daha önce avukatlık, Cumhuriyet savcılığı veya adli kolluk görevi yapmış olması, aynı davada tanıklık veya bilirkişilik yapmış olması gibi durumlar da görev yasağına girebilir.

Mahkeme İçi Görev Alma Yasağı

Hakimler ve Savcılar Kanunu‘na göre, eşler, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar aynı mahkemenin aynı dairesinde görev yapamazlar (Hakimler ve Savcılar Kanunu m.46/1).

Hakimin Reddi ve Çekinmesi Sebepleri, Süresi, Usulü Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve hakimin reddi ve çekinmesi sebepleri, süresi, usulü ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!