Faaliyetlerimiz

Hayvan Öldürme, Hayvana Kötü Muamele ve İşkence Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Hayvanları Koruma Kanunu Madde 28/A – Suçlar ve Cezalar

Maddeyle birlikte, hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin cezai hükümler belirlenmiştir. Bu kapsamda, öne çıkan suçlar ve bu suçlara ilişkin cezalar şu şekildedir:

1. Nesli Yok Olma Tehlikesi Altındaki Hayvanı Öldürme:

 • Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2. Bir Hayvan Neslini Yok Etme:

 • Beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3. Ev veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme:

 • Altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4. Hayvanlara Cinsel Saldırı:

 • Altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

5. Ev veya Evcil Hayvana İşkence veya Zalimce Muamele:

 • Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Hayvanları Dövüştürme:

 • Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Özel Durumlar

 • Birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenen suçlarda ceza yarı oranında artırılır.
 • Suçları hayvanları koruma ve gözetiminde daha hassas olan kişiler işlediyse, ceza yarı oranında artırılır.
Hayvan Öldürme, Hayvana Kötü Muamele ve İşkence Suçu

Soruşturma ve Başvuru Şartları

 • Suçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunularak soruşturulur. Suçüstü durumunda genel hükümlere göre soruşturma yapılır.

Sahipli Hayvanlarda Soruşturma

 • Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar da dahil olmak üzere, suçların işlenmesi durumunda soruşturma, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından başvuru üzerine yapılır. Suçüstü durumunda ise hayvan sahibinin şikayeti üzerine soruşturma yapılabilir.

El Konulan Hayvanlar

 • Suça konu olan hayvanlar, Kanunun 24. maddesi uyarınca el konulduğunda, uygun görülenler hayvan bakımevlerine götürülerek koruma altına alınır.

Hayvan Öldürme, Hayvana Kötü Muamele ve İşkence Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!