Faaliyetlerimiz

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

İstanbul ceza avukatı kadromuz hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun belirlediği unsurlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu suçun unsurları ve hukuki nitelikleri aşağıda açıklanmıştır.

Suçun Unsurları

 1. Fiilin Tanımı:
  • Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya kontrol altına alınmasında ihmal göstermesini içerir.
 2. Somut Tehlike Suçu:
  • Suç, somut tehlike suçu niteliğindedir. Yani suçun oluşması için bir zararın gerçekleşmiş olması aranmaz. Fiilin sadece tehlike yaratma potansiyeli suçun tamamlanması için yeterlidir.
 3. Zararın Gerçekleşmesi Durumu:
  • Suçun oluşması için zararın gerçekleşmesi gerekmemekle birlikte, eğer zarar meydana gelirse, failin kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Cezai Yaptırımlar

 1. Adli Para Cezası:
  • Hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında ise adli para cezasına çevrilebilir.
 2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.
 3. Erteleme:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında ise cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

Hukuki Süreç

 1. Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:
  • Suç, şikayete tabi olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 2. Uzlaşma:
  • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.
 3. Görevli Mahkeme:
  • Yargılama süreci asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür. Soruşturma aşamasında önödeme kurumu veya kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı uygulanabilir.
 4. Kovuşturma Aşaması:
  • Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, belirlenen unsurlar ve hukuki süreç çerçevesinde değerlendirilerek adil bir yargılama sürecine tabi tutulur. Bu suçu işleyenler, hukuki yaptırımlarla karşılaşır ve adaletin sağlanması amaçlanır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!