Faaliyetlerimiz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca, sanık hakkında verilen cezanın belirli bir denetim süresi içinde uygulanmamasını öngören bir hukuki düzenlemedir. Bu kurum, denetim süresinde kasıtlı suç işlenmemesi ve yükümlülüklere uyulması şartına bağlı olarak cezanın ortadan kaldırılmasını ve davayla ilgili cezanın bireyselleştirilmesini sağlar.

HAGB kararı, suç işleyen kişinin medeni, siyasi veya özel yaşamına kısıtlama getirmeksizin ikinci bir şans tanır, adeta ceza hukuku müdahalesini askıya alır. Bu karar, mahkemenin hükmünü açıklamamış, açıklamayı geri bırakmış olduğu bir durumu ifade eder.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

Suça Dair Şartlar:

HAGB kararı, belirli bir suçun işlenmiş olması durumunda verilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilemeyecek Suçlar:

Bazı suçlar için özel kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu suçlardan işlenenler için HAGB kararı verilemez. Örnek olarak:

  • 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu kapsamındaki disiplin suçları.
  • Karşılıksız çek keşide etme suçu.
  • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu.
  • Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiiller.
  • Anayasa tarafından koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar:

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlarda, 6352 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca HAGB hükümleri uygulanabilir. Örneğin, propaganda, örgüt üyeliği, örgüte yardım etme suçu gibi suçlarda, diğer şartlar sağlandığında HAGB kararı alınabilir.

Özellikle vurgulanmalıdır ki, HAGB kararı, belirli suçlar için uygulanabilir olup, bu suçlar arasında özel düzenlemeler bulunabilmektedir.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!