Faaliyetlerimiz

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir?

Boşanma avukatlarımız iddet müddeti bekleme süresi nedir konusunda iddet müddetinin kaldırılması davası açılması ve boşanmayla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak müvekkillerimize yardımcı olmakta ve hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu boşanma davası avukatı ekibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir Nasıl Kaldırılır?

Medeni Kanun’un amir hükmü gereğince, bir kadın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içinde evlenemez. Bu kanun maddesi, kadının hamile olması halinde, doğacak çocuğu korumak amacıyla getirilmiş bir hükümdür. Zira, her zaman çocuğun menfaati önceliklidir.

Ne var ki, iddet müddeti, açılacak bir dava ile kaldırılabilir. Bunun için Aile Mahkemesi’nde iddet müddetinin kaldırılması talepli bir dava açılır. Aile Mahkemesi, kadının hamile olup olmadığının tespit edilmesi için kadını hastaneye sevk eder.

Hastane tarafından verilecek raporda kadının hamile olmadığı belirtildiyse, Mahkeme tarafından dava kabul edilir ve kadın için iddet müddeti kaldırılır.

İddet müddeti, bu süre içerisinde doğan çocuğun kimin kütüğüne kaydedileceği hususunda önem taşır. Zira, eğer bir çocuk iddet müddeti içerisinde dünyaya gelmişse, kadının boşandığı eşinin hanesine kaydedilir.

Bu boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük bekleme süresi sadece kadın için öngörülmüş olup, erkek için böyle bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Bir erkek boşanma kararının kesinleşmesi ve bunun nüfusa işlenmesinin ardından evlenebilmektedir.

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir

Boşanma Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Çekişmeli boşanma davası
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası
  • Nafaka ve tazminat davaları 
  • Tanıma ve tenfiz davası 
  • Velayet davaları
  • Nafaka uyarlanma davası 
  • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması

İddet Müddeti Bekleme Süresi Nedir?

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu boşanma avukatı ekibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve ve iddet müddeti bekleme süresi nedir sorusu için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!