Faaliyet Alanlarımız

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu kira hukuku avukatı kadrosu kira bedellerini artırmak için kira tespit davasıkiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasıihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, işyeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanmasıtahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut veya işyerini tahliye ettirmesi veya konutun veya işyerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye hallerinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı ekibimiz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Konu Başlıkları

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kiraya verenin ve yeni malikin, kendisi, eşi, alt soyu ve üst soyu ile “Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin” ihtiyaçları nedeni ile tahliye hakkı getirilmiştir.

Söz konusu ihtiyacın zorunlu, samimi ve gerçek olması gerekmektedir. İhtiyaç sebebini ileri süren kiraya verenin malik olması şart değildir. İntifa hakkı sahibi olan kiraya veren veya kiralananı alt kiraya vermiş olan kiracı da ihtiyaç sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirebilecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da konut ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davası ile işyeri ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davası arasında büyük bir özdeşlik bulunmaktadır. Her iki tahliye sebebinde de ihtiyacın zorunlu, samimi ve gerçek olması aranacaktır.

Kiraya verenin konut ve işyeri ihtiyacına dayanan tahliye davası, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılabilecektir. Bu sürelerin öncesinde ise Noter aracılığıyla kiracıya ihtarname gönderilmesinde yarar vardır.

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Taşınmazın mülkiyetini sonradan kazanan yeni malik de ilgili mecuru konut ya da işyeri ihtiyacı için kullanacaksa kiracıyı taşınmazdan çıkarabilecektir. Yeni malik, taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle kiracının tahliye prosedürlerinde Kanunda düzenlenen süreler büyük önem arz etmekte olup tahliye sürecinin tecrübeli bir Avukat aracılığıyla takip edilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Türkiye’de Kira Hukuku

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bunun sonucunda da 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanmaktadır. Ancak temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tahliye konularında yeni Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Kira kontratlarının 1 Temmuz 2012 tarihinden önce mi sonra mı hazırlandığı konusu bu sebeple önem kazanmıştır.

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Hizmetleri

  • Tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira tespit davası açılması ve takibi
  • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
  • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira sözleşmesi hazırlanması
  • Tahliye taahhüdü hazırlanması
  • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
  • Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Avukatımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!