Faaliyet Alanlarımız

İhtiyaç Sebepli Tahliye Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize İhtiyaç Sebepli Tahliye Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, kiralayanın kendisi veya yakınlarının konut veya iş yeri ihtiyacını gerekçe göstererek kiracıyı tahliye etme sürecini başlatan bir hukuki prosedürdür. Bu dava, hem konut hem de işyeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.

İhtiyaç

Kiralayanın kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacı bulunmalıdır. Kiraya veren, belirtilen kişilerin dışındaki yakınları için tahliye davası açamaz.

Gerçek, zorunlu ve samimi ihtiyaç: İhtiyaç, gerçek, zorunlu ve samimi olmalıdır. Kiralayanın ihtiyacı gerçek dışıysa veya kiracıyı rahatsız etmek amacıyla açılmışsa, dava reddedilir.

İhtiyaç Sebepli Tahliye Davası

Zamanında açılma

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, dava sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise, fesih dönemi veya bildirim süresi içinde en az 3 ay öncesine kadar dava açılmalıdır.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, kiracıya yazılı bir ihtar gönderilmeden de açılabilir. Ancak belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracıya gönderilen ihtar, dava açma süresini uzatır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise ihtar şarttır ve dava, ihtarın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır.

Yeni malik, kiralananı edindikten sonra 1 ay içinde kiracıya ihtar göndererek ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Ancak bu durumda da dava, ihtarın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde açılmalıdır.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, kiralayan veya kiralayanın yasal mirasçıları tarafından açılabilir. Ayrıca, kira sözleşmesinin konusu olan taşınmaz paylı mülkiyet rejimine tabi ise, paydaşların çoğunluğu tarafından da açılabilir. Yeni malik de ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma hakkına sahiptir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, kiralananın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır. Bu dava genellikle yaklaşık 3 ay sürebilir ve masraflar davacı tarafından karşılanır. Tahliye sonrasında kiraya veren, taşınmazı 3 yıl boyunca başka bir kiracıya kiralayamaz.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, belirli şartlara uygun olarak ve yasal prosedürlere göre açılmalıdır. Bu süreçte tarafların haklarını ve yükümlülüklerini dikkate almak önemlidir.

İhtiyaç Sebepli Tahliye Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!