Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Vergi Kaçakçılığı Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ceza avukatı kadrosu her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma, vergi kaçakçılığı suçu ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Vergi Kaçakçılığı Avukatı

Vergi kaçakçılığı suçu, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen bir suçtur. Bu suç, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Kanuna göre tutulan defterler, düzenlene defterler ile saklama mecburiyeti bulunan her türlü evrakın, bunların yanında faturaların ya da diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması, ortadan kaldırılması hallerinde bu suç oluşmaktadır. Aynı şekilde kayıtların ya da kayıtlara esas evrakın hesap ya da diğer muhasebe hileleri uygulanarak oluşturulmasında da bu suç ortaya çıkacaktır.

Günlük hayatta ise bu suçun en sık karşılaşılan hali naylon fatura yani sahte fatura düzenleme-kullanma durumudur.

Bu suç, savcılığın kendiliğinden harekete geçtiği suçlar arasındadır. Diğer bir anlatımla karşı taraf şikâyetten vazgeçse dahi herhangi bir önemi olmayacaktır. Vergide kaçakçılık oluşturan davranışlar olarak şunlar gösterilebilir; defter, kayıt ya da diğer evrakın tahrif edilmesi, bu evrakın gizlenmesi, defter, kayıt ya da belgelerde sahtecilik yapma, muhasebe ve hesap hilelerine başvurma, yanıltıcı belgenin düzenlenmesi ya da kullanılması, gerçeğe aykırı hesap, çift defter tutma.

İstanbul Vergi Kaçakçılığı Avukatı

Suçlar ve cezalarına ilişkin kanun düzenlemesi şu şekildedir; Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Vergi Kanunlarında Ticari Defterler

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçlar ve cezaları ile ilgili hususlarda uzman ceza avukatı aracılığı ile temsil edilme önemlidir.

Türkiye’de Ceza Yargılaması

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

İstanbul Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

  • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
  • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
  • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
  • Temyiz dilekçesi hazırlanması
  • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

İstanbul Vergi Kaçakçılığı Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu‘na ve İstanbul vergi kaçakçılığı avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!