Faaliyet Alanlarımız

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz izinsiz kenevir ekme suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Hakkında Bilgiler

Kenevir ekimi yapma suçu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23/5. maddesinde iki farklı suç şeklinde düzenlenmiştir:

 1. Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçu:
  • Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (2313 sayılı Kanun m.23/5-birinci cümle). Bu suç, kenevir ekiminin başkasına verme, satma, tedarik etme vb. amaçlarla yapılması halinde uygulanır.
 2. Kendi Kişisel İhtiyacı İçin Kenevir Ekme:
  • Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresi, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadar geçen süreci ifade eder (2313 sayılı Kanun m.23/5-ikinci cümle).

Kenevir bitkisinin hasat edildikten sonra bulundurulması; olayın özelliklerine göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya uyuşturucu madde ticareti suçlarını oluşturabilir. Bu durumda fail, hem kenevir ekme suçu hem de uyuşturucu madde bulundurma veya ticareti suçuyla cezalandırılabilir.

Kenevir Ekme Suçunun Unsurları ve Diğer Suçlarla İlişkisi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kenevir ekme suçunun unsurlarını ve diğer suçlarla ilişkisini 2021/313 sayılı kararıyla açıklamıştır:

 • 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre, esrar yapmak amacıyla kenevir ekilmesi ve esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı kesinlikle yasaktır.
 • Kenevir ekme suçları, kenevir bitkisinin dikilmesinden başlayarak esrarın elde edilebileceği noktaya kadar olan süreci kapsar. Ekim yeri izinli olup olmaması, suçun oluşumu açısından belirleyici değildir.
 • Kenevir ekimi, eğer esrar elde etme amacını içeriyorsa, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarıyla aynı anda işlenmiş olabilir. Dolayısıyla, bir kişi hem kenevir ekme suçu hem de uyuşturucu madde ticareti veya bulundurma suçlarından cezalandırılabilir.
Kenevir Ekme Suçu

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı

 • Ele geçirilen kenevir miktarı ve esrarın toplamı, suçun niteliğini belirlemede önemlidir. Dikili kenevir miktarının kişisel kullanım sınırını aşması durumunda, esrar elde etme amacıyla kenevir ekme suçu daha ağır cezaları gerektirebilir.
 • Kenevir ekimi sadece kişisel kullanım amacıyla yapıldığında, kişisel ihtiyaç kadar kenevir ekilmesi durumunda daha hafif cezalar uygulanabilir.

Bu açıklamalar ışığında, kenevir ekimi suçlarının unsurları ve ilişkili olduğu diğer suçlar dikkate alındığında, kenevir ekimi yapan bireylerin eylemlerinin niteliğine göre farklı cezalara çarptırılabileceği görülmektedir. Ayrıca, kişisel kullanım sınırlarını aşan ekimlerin daha ciddi cezalar getirebileceği vurgulanmalıdır.

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve izinsiz kenevir ekme suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!