Faaliyet Alanlarımız

Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi

Kiracı-kiraya veren ilişkisinde, kira bedelinin düzenli olarak ve tam olarak ödenmesi önemlidir. Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesi, kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya eksik ödemesi durumunda kiraya verenin hızlı ve etkili bir çözüm olarak iki haklı ihtar yoluyla tahliye hakkını düzenlemektedir. Bu mekanizma, kısa süreli ve uzun süreli kira sözleşmeleri için farklı süreçler içermektedir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası: Koşullar ve Süreç

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası, belirli koşulların sağlanması ve belirlenen sürelerin takip edilmesiyle gerçekleşir. Bu koşullar şunlardır:

Kira Borcunun Tam ve Zamanında Ödenmemesi: Kiracının, kira sözleşmesinde belirtilen sürelerde kira bedelini ödememesi veya eksik ödemesi durumunda, kiraya verenin iki haklı ihtar hakkı doğar.

İhtarın Yazılı Olması: İki haklı ihtarın geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması gerekir. İhtar, noter aracılığıyla, posta yoluyla veya diğer yazılı iletişim araçlarıyla gerçekleştirilebilir.

İki Farklı Kira Ayına İlişkin İhtar: İki haklı ihtar, farklı kira dönemlerine ilişkin olmalıdır. Örneğin, bir kira döneminde ödenmeyen kira bedeli için bir ihtar, bir sonraki kira döneminde ödenmeyen kira bedeli için diğer bir ihtar çekilmelidir.

İki Haklı İhtarın Aynı Kira Dönemine İlişkin Olması: İki haklı ihtar, aynı kira dönemine ilişkin olmalıdır. Bu, kısa süreli veya uzun süreli kira sözleşmelerine göre değişkenlik gösterir.

Bir Aylık Süre İçinde Davanın Açılması: İki haklı ihtar sonrasında tahliye davası, bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Bu süre, kira sözleşmesinin süresine ve ihtarın yapıldığı döneme göre değişir.

Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi

İcra Takibi ve Tahliye Süreci

Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiraya verenin başvurabileceği bir diğer yöntem ise icra takibi olabilir. Ancak, icra takibi yoluyla tahliye talebi, kiracının ödeme yapması durumunda geçersiz hale gelir. Bu nedenle, ödeme emri gibi yazılı belgeler, iki haklı ihtarın yerine geçerek tahliye davasının açılması için yeterli kabul edilir.

Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme

Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi, belirlenen süreler içinde açılmalıdır ve bu süreçte görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Ayrıca, kiracının tahliyesi için bu sürecin zamanaşımına uğramaması önemlidir.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin kira bedelinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda başvurabileceği hızlı ve etkili bir çözüm yoludur. Belirlenen koşulların sağlanması ve süreçlerin takibi, bu yöntemin başarıyla uygulanmasını sağlar ve kiracı-kiraya veren ilişkisinde adil bir denge sağlar.

Kirasını Ödemeyen Kiracının İki Haklı İhtarla Tahliyesi Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!