Faaliyet Alanlarımız

Komşular Arasındaki Yükümlülükler

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Komşular Arasındaki Yükümlülükler ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Komşular Arasındaki Yükümlülükler Nelerdir?

Kat malikleri arasındaki haklar ve borçlar, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanun, kat maliklerinin taşınmaz mal sahipleri olarak sahip olduğu yükümlülükleri içermekte ve ayrıca kat mülkiyetinden doğan özel yükümlülükleri tanımlamaktadır.

Dürüstlük Kurallarına Uyma Yükümlülüğü

Kat malikleri, bir arada yaşamak zorunda oldukları için birbirlerine karşı dürüstlük kurallarına uymak zorundadırlar. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bağımsız bölümleri, ekleri ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük ilkesine uymakla ve birbirlerini rahatsız etmemekle, haklarını ihlal etmemekle ve yönetim planına uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kiracılara, oturma hakkı sahiplerine ve diğer kullanıcılara da uygulanır.

Komşular Arasındaki Yükümlülükler

Özgül Kullanım Yükümlülüğü

Kat malikleri, bağımsız bölümlerini ve eklerini kütükte belirtilen niteliklere uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, bağımsız bölümlerin özgül kullanım amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

Komşular Arasındaki Yükümlülükler Ana Gayrimenkulün Bakımı ve Korunması

Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımını ve korunmasını titizlikle sağlamakla yükümlüdürler. Ortak yerlerde yapılacak inşaat, onarım ve tesisler için oybirliği gereklidir. Ancak acil durumlarda, mahkeme kararı olmadan yapı güvenliğiyle ilgili onarımlar yapılabilir.

Onarım İçin Bağımsız Bölüme Giriş ve Katlanma Yükümlülüğü

Bir kat malikinin bağımsız bölümünde veya eklerinde meydana gelen hasar veya bozukluğun onarımı için diğer kat maliklerine giriş izni verilmesi ve gerekli işlerin yapılmasına katlanılması gereklidir. Ayrıca, sağlam kalan bağımsız bölümlerin onarımları için diğer bölümlerin kullanımına izin verilmesi gerekir.

Genel Giderlere Katlanma Yükümlülüğü

Kat malikleri, genel giderler için katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Bu giderler arasında personel maaşları, bakım ve onarım masrafları ve sigorta primleri bulunmaktadır. Kat malikleri, sahip oldukları arsa payı oranında bu giderlere katkıda bulunmak zorundadırlar.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, kanunun belirlediği yaptırımlar uygulanabilir ve gecikme tazminatı talep edilebilir.

Komşular Arasındaki Yükümlülükler için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!