Faaliyet Alanlarımız

Kooperatif Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz kooperatif dolandırıcılığı suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kooperatif dolandırıcılığı, özel bir suç türüdür ve yalnızca kooperatif yöneticileri tarafından işlenebilir. Kooperatif üyeleri, denetçileri veya çalışanları bu suçu işleyemezler. Kooperatifler özel hukuk tüzel kişileri olduğundan, dolandırıcılık eylemi sadece yöneticiler tarafından gerçekleştirilebilir.

Kooperatif Dolandırıcılığı Suçu Tanımı

Kooperatif dolandırıcılığı suçu, kooperatifin faaliyetleri kapsamında hileli bir şekilde menfaat sağlama amacıyla gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Örneğin, kooperatif üye sayısını dolu göstererek üyelik ücretleri toplamak bu suçun tipik bir örneğidir.

Kooperatif dolandırıcılığı suçu tamamlanmışsa, fail kooperatifin zarar gören veya mağdurun zararını telafi etmeye zorunludur. Ancak, suçun henüz teşebbüs aşamasında kalması durumunda bile, fail cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim alabilir.

Etkin pişmanlık durumunda, fail suçun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararları telafi etmeli ve ceza adaletine katkıda bulunmalıdır. Ancak, kooperatif dolandırıcılığı suçunun teşebbüs aşamasında kalması durumunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Kooperatif Dolandırıcılığı Suçu

Şikayet Süresi

Kooperatif dolandırıcılığı suçunun yargılanması ağır ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Suçun şikayet süresi 15 yıldır ve takibi şikayete tabi değildir. Ancak, zararın giderilmesi halinde cezada indirim sağlanabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, suçun işlenmesinden sonra failin gözlemlenmesini ve suç işlememesini gerektirir. Adli para cezası, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi veya cezanın ertelenmesi gibi alternatif yaptırımlar da uygulanabilir.

Kooperatif Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kooperatif dolandırıcılığı suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!