Faaliyet Alanlarımız

Marketten Hırsızlık Yapma Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz marketten hırsızlık yapma suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Hırsızlık suçu, ceza hukukunda ciddi bir suç olarak değerlendirilmekte olup, işlendiği koşullara göre farklı hükümlere tabi tutulmaktadır. Özellikle marketlerde işlenen hırsızlık suçunun bazı özel durumları bulunmaktadır. İlgili maddelerin açıklamaları ve örnek olaylar üzerinden incelendiğinde, hırsızlık suçuyla ilgili önemli kavramlar ve hükümler ortaya çıkmaktadır.

Gece Vakti İşlenen Hırsızlık Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu‘nun 143. maddesine göre, marketten hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda, ceza yarı oranında artırılmaktadır. Ancak, gece vaktinin belirlenmesi bilimsel ölçütlere dayandırılmalıdır. Mahkemeler, UYAP üzerinde güneşin doğuş ve batış çizelgesini kullanarak suçun işlendiği saatin tespitini yapabilirler. Bir örnekte, sanığın suç tarihinde gece vaktinde marketten çıkması ve bu durumun güneşin doğuş ve batış çizelgesiyle desteklenmesi, gece vakti işlenen suçun açıklığa kavuşturulmasını sağlamıştır.

Teşebbüs Hükümleri ve Örnek Olaylar

Hırsızlık suçu, işlenmeye başlanan ancak tamamlanmayan bir aşamada da kalabilir. Teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık suçunda, ceza miktarı dörtte bir ile dörtte üç arasında indirilebilir. Örneğin, sanığın marketten çıkarken hırsızlık eylemi teşebbüs aşamasında yakalanmışsa, teşebbüs hükümleri uygulanabilir. Ancak, failin takip sonucu yakalanması durumunda suç tamamlanmış kabul edilir ve teşebbüs hükümleri uygulanmaz.

Marketten Hırsızlık Yapma Suçu

Etkin Pişmanlık ve Uygulanabilirlik Şartları

Etkin pişmanlık, suç işleyen bir kişinin sonradan pişmanlık duyması, suçun yol açtığı zararları gidermesi ve ceza adaletine katkıda bulunması halinde uygulanan bir hükümdür. Marketten hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, failin pişmanlık göstermesi ve mağdurun zararını gidermesi durumunda cezada indirim yapılabilir. Ancak, suç teşebbüs aşamasında kalmışsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Marketten hırsızlık suçu, şikayete bağlı bir suç değildir. Mağdur, en geç dava zamanaşımı süresi içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Uzlaştırma prosedürü, bu suç kapsamında uygulanmaz. Yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Diğer Hükümler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın belirli koşulları sağlaması halinde uygulanabilir. Zararın giderilmesi durumunda, mahkeme HAGB kararı verebilir. Adli para cezası, hapis cezasının yerine veya birlikte uygulanabilir. Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen koşulların yerine getirilmesi durumunda mümkündür.

Bu çerçevede, marketten hırsızlık suçlarına ilişkin hükümler ve uygulama şartları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ancak, her bir davanın kendi özel koşullarına göre değerlendirilmesi önemlidir.

Marketten Hırsızlık Yapma Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve marketten hırsızlık yapma suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!