Faaliyet Alanlarımız

Nafaka Uyarlama Davası Nedir?

Nafaka uyarlama davası, boşanma sürecinde veya sonrasında belirlenen nafaka miktarının ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle artırılması veya azaltılması talebiyle açılan bir davadır. Bu dava, tarafların mali durumlarında meydana gelen değişikliklerin nafaka miktarına yansıtılması amacıyla açılır ve hukuki olarak belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir.

Konu Başlıkları

Nafaka uyarlama davası, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmiş ve ekonomik değişiklikler doğrultusunda nafaka miktarının yeniden belirlenmesini sağlayan önemli bir hukuki süreçtir. Bu dava, nafaka ödeyen veya alan tarafın gelirindeki değişiklikler, iş kaybı, sağlık problemleri gibi durumlarda açılabilir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir ve adaletli bir karar verir.

Nafaka uyarlama davası sürecinde delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu boşanma avukatları olarak müvekkillerimize bu hassas süreçte profesyonel danışmanlık ve güçlü hukuki destek sunarak haklarının korunmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Nafaka Uyarlama Davası Şartları

Nafaka uyarlama davası açabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. Ekonomik Değişiklik: Nafaka talep eden veya nafaka ödeyen kişinin ekonomik durumunda önemli bir değişiklik meydana gelmiş olmalıdır. Bu değişiklik, nafaka miktarının adil bir şekilde yeniden belirlenmesini gerektirecek düzeyde olmalıdır.
 2. Geçerli Nafaka Kararı: Nafaka uyarlama davası açılabilmesi için, daha önce verilmiş ve halen geçerli olan bir nafaka kararı bulunmalıdır. Bu karar, mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır.
 3. Değişiklik Talebi: Nafaka uyarlama davasının açılabilmesi için, ekonomik değişikliklerin nafaka miktarına yansıtılması talep edilmelidir. Bu talep, nafaka miktarının artırılması veya azaltılması yönünde olabilir.
Nafaka Uyarlama Davası

Nafaka Uyarlama Davası Aşamaları

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Nafaka uyarlama davası açmak isteyen taraf, avukatı aracılığıyla dava dilekçesini hazırlar. Dilekçede, ekonomik durumdaki değişiklikler ve nafaka miktarının yeniden belirlenmesi talepleri ayrıntılı bir şekilde belirtilir.
 2. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine sunulur. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.
 3. Karşı Tarafın Savunması: Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir ve karşı taraf, belirtilen süre içinde savunmasını mahkemeye sunar. Savunmada, nafaka miktarının değiştirilmemesi yönünde gerekçeler belirtilir.
 4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delillerini değerlendirerek duruşmalar yapar. Tarafların ekonomik durumlarına ilişkin belgeler ve tanık ifadeleri dinlenir.
 5. Kararın Verilmesi: Mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını ve nafaka talebini değerlendirerek nafaka miktarının artırılmasına, azaltılmasına veya değişiklik yapılmamasına karar verir. Karar, taraflara tebliğ edilir.

Nafaka Uyarlama Davasında Avukatın Görevleri

 1. Danışmanlık ve Bilgilendirme: Avukat, müvekkiline nafaka uyarlama davası hakkında detaylı bilgi verir ve davanın süreci hakkında danışmanlık hizmeti sunar. Müvekkilinin haklarını koruma adına en iyi stratejiyi belirler.
 2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Avukat, nafaka uyarlama davasının dilekçesini müvekkili adına hazırlar ve gerekli belgeleri toplar. Dilekçede ekonomik değişiklikler ve nafaka miktarının yeniden belirlenmesi talepleri ayrıntılı bir şekilde belirtilir.
 3. Mahkeme Temsili: Avukat, müvekkilini mahkemede temsil eder ve davanın her aşamasında müvekkilinin haklarını savunur. Duruşmalara katılarak müvekkilinin lehine deliller sunar ve karşı tarafın iddialarına karşı savunma yapar.
 4. Delillerin Toplanması ve Sunulması: Avukat, müvekkilinin ekonomik durumunu ve nafaka talebini destekleyen delilleri toplar ve mahkemeye sunar. Bu deliller, tarafların mali durumlarındaki değişiklikleri gösterebilir.
 5. Kararın Takibi ve Uygulanması: Mahkemenin verdiği kararın takibini yapar ve kararın uygulanması için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirir. Kararın müvekkilinin lehine olması durumunda, nafaka miktarının güncellenmesini sağlar.

Nafakanın Artırılması Davası Hangi Hallerde Açılabilir?

Türk Medeni Kanunu‘nun madde 176/4 hükmünde “tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”; TMK 331 hükmünde ise “durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır” düzenlemeleri yer alır.

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer.

Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan düzenlemeler ve Yargıtay görüşü de dikkate alındığında görüldüğü üzere, şartların değiştirmesi yahut hakkaniyetin gerektirmesi hallerinde iştirak nafakası dava yolu ile arttırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Buna uygulamada nafakanın uyarlanması davası adı verilir.

Burada nafaka ödeyen ya da alan eşin mevcut durumunun değişmesi veya hakkaniyetin talebi haklı göstermesi gerekir. Örneğin nafaka ödeyen eşin mali durumu kötüleşirse veya nafaka alacaklısı büyük bir miras sahibi olursa nafakanın uyarlanması talep edilebilir. Burada bakılacak en önemli husus şudur ki değişen şartlar, nafakaya esas teşkil eden duruma ilişkin olmalıdır.

Nafakanın uyarlanması davası talebine dair dava için herhangi bir süre yoktur, taraflar şartların değişmesi halinde başvurularını gerçekleştirebilirler fakat iştirak nafakasında çocuğun ergin olması tarihine dikkat edilmelidir zira bu tarihten sonra uyarlama talebinde bulunulamaz.

Nafaka Uyarlama Davası için Bize Ulaşın

Nafaka uyarlama davası, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenen ve tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler doğrultusunda nafaka miktarının yeniden belirlenmesini sağlayan hukuki bir süreçtir.

Bu dava türü, nafaka ödeyen veya alan tarafın gelirindeki önemli değişiklikler, iş kaybı, sağlık sorunları gibi durumlar sonucunda açılabilir. Mahkeme, tarafların gelir durumlarını, varlık ve borçlarını detaylı olarak değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır. Nafaka uyarlama davası sürecinde delillerin eksiksiz sunulması ve zamanında hareket edilmesi büyük önem taşır.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu karmaşık süreçte profesyonel danışmanlık ve hukuki destek sağlayarak haklarının korunmasına yardımcı olmaktayız. Hukuk büromuza ve nafaka uyarlama davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!