Faaliyet Alanlarımız

Sancaktepe Avukatı

Sancaktepe avukatları, geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan ve çeşitli hukuk alanlarında tecrübe kazanmış profesyonellerdir. İstanbul Sancaktepe avukatı olarak, hem bireysel hem de kurumsal müvekkillere yönelik hizmetler sunmakta ve hukuki sorunlarını çözmekteyiz.

Konu Başlıkları

Sancaktepe Avukatı Ne Yapar?

Aile hukuku ve boşanma davalarında müvekkillerimize duygusal ve hukuki destek sağlarken, iş hukuku ve ceza hukuku konularında profesyonel ve etkin bir savunma hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul ve kira hukuku alanlarında müvekkillerimizin mülkiyet haklarını korurken, sağlık hukuku ve malpraktis davalarında hasta haklarını savunmaktayız.

Sancaktepe Avukatı

Şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve sözleşme hukuku konularında ticari işletmelere kapsamlı danışmanlık hizmetleri sağlamakta, tüketici ve sigorta hukuku alanlarında ise bireylerin haklarını korumaktayız.

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, İstanbul’da hukuki sorunlarınıza profesyonel çözümler sunmak için yanınızdayız. İşte Sancaktepe avukatı olarak sunduğumuz bazı hizmetler:

Sancaktepe Aile Hukuku & Boşanma Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, aile hukuku, evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi aile içi ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Boşanma davaları, velayet anlaşmazlıkları ve mal paylaşımı konularında uzman ekibimizle müvekkillerimize destek olmaktayız.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

boşanma sebepleri

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Sancaktepe Çalışma ve Oturma İzni Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’de çalışma ve oturma izinleri ile ilgili tüm hukuki işlemleri yürütmekteyiz. Vize başvuruları, çalışma izni ve oturma izni başvurularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sancaktepe Ceza Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, ceza hukuku alanında, suç isnat edilen bireylerin savunulması ve mağdur olan kişilerin haklarının korunması konusunda deneyimliyiz. Suç duyuruları, savunma ve temyiz başvuruları gibi konularda müvekkillerimize kapsamlı hukuki destek sağlamaktayız.

Ceza hukuku, bireylerin temel haklarını, özgürlüklerini ve itibarlarını doğrudan etkileyen ciddi sonuçları olan bir hukuk alanıdır. Sancaktepe ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Ceza Hukuku Avukatları

Sancaktepe Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Sancaktepe gayrimenkul avukatı, taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemler, anlaşmazlıklar ve davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Gayrimenkul hukuku; arsa, ev, işyeri, bina gibi taşınmazların alım-satım, kiralama, miras, imar ve inşaat süreçleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri kapsar. Sancaktepe gayrimenkul avukatları, bu alanda karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde müvekkillerine yol gösterir ve onların haklarını korur.

Akkaş Hukuk Bürosu müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibini yapmaktadır.

Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Sancaktepe Göçmenlik Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’deki göçmenlik işlemleri, ikamet izinleri ve vatandaşlık başvuruları konusunda uzman ekibimizle hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sancaktepe İcra Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, alacakların tahsili, icra takibi ve haciz işlemleri gibi icra hukuku alanında müvekkillerimize etkin çözümler sunmaktayız. Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki süreçlerin yönetimini sağlamaktayız.

Sancaktepe İş Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işçi hakları, iş sözleşmeleri ve işten çıkarmalar konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İş davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

İş Hukuku Avukatı Ne Tür İşlere Bakar?

İş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki tüm ilişkileri kapsayan alanlarda faaliyet gösterir. Bunlar arasında iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı, işten çıkarmalar, ücretler ve sosyal haklar gibi konular yer alır. İş hukuku, işverenlerin çalışanlara karşı sorumluluklarını ve çalışanların haklarını belirler.

İş Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki konularla ilgilenir. Bu avukatlar, iş sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması konularında danışmanlık yaparlar. Ayrıca, işçi haklarının korunması, işten çıkarmalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve iş kazaları gibi konularda da hukuki destek sunarlar.

İş hukuku avukatı, işverenlerin ve çalışanların haklarını korumak için yasal süreçleri yönetir ve mahkemelerde temsil eder. Ayrıca, iş hukukuyla ilgili mevzuatı takip ederek müvekkillerine en güncel bilgileri sağlarlar.

Sancaktepe Kira Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, kira sözleşmeleri, kira artışı, tahliye davaları ve kiracı-ev sahibi ilişkileri konularında uzmanlaşmış ekibimizle hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bunun sonucunda da 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanmaktadır.

Sancaktepe Miras Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, miras hukuku alanında, vasiyetname düzenleme, miras paylaşımı ve miras davaları konularında hukuki destek sunmaktayız. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Sancaktepe Şirketler Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, şirket kuruluşu, birleşme ve devralma işlemleri, ticari sözleşmeler ve şirket içi anlaşmazlıklar konularında uzmanlaşmış ekibimizle şirketlere yönelik hukuki hizmetler sunmaktayız.

Sancaktepe Sözleşme Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, ticari ve bireysel sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi konularında hukuki destek sağlamaktayız. Sözleşme ihlallerine karşı müvekkillerimizin haklarını korumaktayız.

Sancaktepe Tüketici Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, tüketici hakları, tüketici sözleşmeleri ve tüketici şikayetleri konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Tüketici davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Sancaktepe Vergi Hukuku Avukatı

Sancaktepe avukatı olarak, vergi beyannameleri, vergi incelemeleri ve vergi davaları konularında uzman avukatlarımızla müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. Vergi hukuku alanındaki her türlü ihtilafta müvekkillerimizi savunmaktayız.

Akkaş Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi KanunuVergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında deneyimli vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkillerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Sancaktepe Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, 1992 yılından bugüne Sancaktepe, İstanbul’da avukatlık, araculuculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtiyacınız olan her türlü hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tecrübeli avukat ekibimizle, hukuki sorunlarınızı en etkin şekilde çözmek için buradayız.

Sancaktepe avukatı olarak, aile hukuku, boşanma davaları, ceza hukuku, iş hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku, şirketler hukuku, sağlık hukuku ve malpraktis, tüketici hukuku, vergi hukuku gibi birçok alanda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Hukuki sorunlarınızda Sancaktepe avukatlarımızdan profesyonel destek almak için Akkaş Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!