Etiket İcra Avukatı

İcra Avukatı Ne Tür İşlere Bakar, İcra Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İcra Avukatı

İcra hukuku, borçlu ve alacaklılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve alacakların tahsili için başvurulacak yasal yolların belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İcra avukatı, mahkeme kararlarının zorla icrasını, borçların tahsilini ve haciz işlemlerinin yürütülmesini sağlayan avukattır. Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu…

İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu icra avukatı İstanbul olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

error: Content is protected !!