Etiket İcra Avukatı

İcra Avukatı

İcra Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindedir. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması…

İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu icra avukatı İstanbul olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

error: Content is protected !!