Etiket İstirdat Davası

İstirdat Davası Avukatı

İstirdat Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstirdat Davası Avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği…

error: Content is protected !!