Faaliyet Alanlarımız

Taksirle Yaralama Suçu, Cezası

Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu‘nda düzenlenen ve kişinin dikkatsizlik veya tedbirsizlik sonucunda başkasının beden veya ruh sağlığını kısmen veya tamamen bozacak şekilde yaralanmasına neden olması durumunu kapsayan önemli bir suçtur. Bu suç, kusurlu davranışın bir sonucu olarak ortaya çıkar ve genellikle dikkatsizlik, özensizlik veya gereken önlemlerin alınmamasıyla ilişkilidir.

Konu Başlıkları

Taksirle yaralama suçuyla ilgili hukuki süreç oldukça karmaşıktır ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, suçlamayla karşı karşıya kalanlar veya mağdur olanlar için profesyonel hukuki destek almak önemlidir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, taksirle yaralama suçuyla ilgili ceza avukatı kadromuzla size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Müvekkillerimizin haklarını savunmak ve adaletin sağlanmasını sağlamak için gereken tüm adımları atacağımızdan emin olabilirsiniz.

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu Nedir?

Taksirle yaralama suçu günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen suçlardandır. Kanuna göre taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Taksirle yaralama suçu, belirtildiği üzere günlük hayatta sık sık karşımıza çıkabilmektedir; trafik kazalarında, iş hayatında, ev içinde ya da hekimlerin müdahalelerinde sıklıkla bu suç görülebilir.

Taksir, kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak neticesini istemediği bir sonucun oluşmasında karşımıza çıkar. Basit taksirde fail neticeyi öngörmez, istemez. Bilinçli taksirde ise fail neticeyi öngörür, istemez. Örnek olarak kişinin araba kullanırken hiç öngörmediği bir şekilde birine çarpmasında basit taksir söz konusudur.

Ancak trafikte hızlı şekilde ilerleyen, araçların arasından kuralsız bir şekilde geçen ve “nasılsa bir şey olmaz” düşüncesi ile hareket eden kişi bakımından bilinçli taksir söz konusudur ve bu durum, basit taksire göre daha fazla cezayı gerektirir.

Taksirle Yaralama Suçunda Kovuşturma

Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Yani savcılık makamı kendiliğinden bu suç için harekete geçemez. Fakat bu suçun daha fazla cezayı gerektiren halleri söz konusudur ve bu durumların bilinçli taksirle ortaya çıkmasında şikâyet aranmaz, savcılık kendiliğinden harekete geçer.

Suçun daha fazla cezayı gerektiren hallerinin kanunda sayılan ihtimallerinden bir kısmı şunlardır; Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması, mağdurun vücudunda kemik kırılması, mağdurun konuşmasında sürekli zorluk, mağdurun yüzünde sabit iz, mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum, gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğması. Bu durumlarda ceza, yukarıda belirtilenlere göre yarı oranda artırılır.

Taksirle Yaralama Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepler

Yine Türk Ceza Kanunu’na göre taksirle yaralama fiili, mağdurun;

  • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
  • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
  • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  • Yüzünün sürekli değişikliğine,
  • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa,

birinci fıkraya göre belirlenen ceza (yani ilk bölümde belirtilen temel ceza) bir kat artırılır.

Mağdur, suç nedeniyle zarar görmüştür. Fail ise istemediği bir neticeye sebebiyet vermiştir ve ceza alma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla her iki tarafın da haklarının korunması bakımından bir ceza hukuku avukatı ile görüşmesi yerinde olacaktır.

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Taksirle yaralama, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve kişinin dikkatsizlik veya tedbirsizlik sonucunda başkasının beden veya ruh sağlığını kısmen veya tamamen bozacak şekilde yaralanmasına neden olması durumunu kapsayan önemli bir suçtur. Bu suç, kusurlu davranışın bir sonucu olarak ortaya çıkar ve genellikle dikkatsizlik, özensizlik veya gereken önlemlerin alınmamasıyla ilişkilidir.

Taksirle yaralama suçuyla ilgili hukuki süreç oldukça karmaşıktır ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, suçlamayla karşı karşıya kalanlar veya mağdur olanlar için profesyonel hukuki destek almak önemlidir.

Hukuk büromuza ve taksirle yaralama suçu, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!