Faaliyet Alanlarımız

Tedbir Nafakası Davası Nedir?

Tedbir nafakası davası, bir evliliğin sona ermesi durumunda, boşanma davası sürecinde eşlerden birinin diğerine maddi veya manevi destek sağlaması için açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince açılabilmektedir. Tedbir nafakası, boşanma davasının sonuçlanmasını beklerken ihtiyaç sahibi olan eşe geçici bir çözüm sunar.

Konu Başlıkları

Avukatlarımız boşanma avukatı ve arabulucusu olarak aile hukuku ile ilgili tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere aile hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Tedbir Nafakası Davası Süreci

Tedbir nafakası talebiyle dava açılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, evlilik birliğinin devam ediyor olması ve talep eden eşin ihtiyaç içinde olması gerekmektedir. Ayrıca, talep eden eşin durumunun, diğer eşin durumundan daha kötü olması ve nafakanın zorunlu olması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde, mahkeme talep eden eşe tedbir nafakası ödenmesine karar verebilir.

Tedbir nafakası davası süreci genellikle şu aşamalardan oluşur:

  1. Dava Açılması: Talep eden eş, avukatı aracılığıyla tedbir nafakası davasını açar ve mahkemeye başvurur.
  2. Mahkeme Süreci: Mahkeme, tarafların beyanlarını alır, delilleri inceler ve kararını verir.
  3. Kararın Uygulanması: Mahkeme kararı doğrultusunda, nafaka ödemesi başlatılır ve süreç takip edilir.

Tedbir nafakası davasında, avukatın görevleri şunlardır:

  • Müvekkilini hukuki süreçler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık sağlama,
  • Gerekli belgeleri toplama ve mahkemeye sunma,
  • Mahkeme sürecinde müvekkilini temsil etme ve savunma yapma,
  • Mahkeme kararını takip ederek nafakanın ödenmesini sağlama.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, Tedbir Nafakası Davası sürecinde müvekkillerimize profesyonel destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Tecrübeli avukatlarımızla, müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak için hukuki çözümler üretiyoruz. Daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşabilirsiniz.

Tedbir Nafakası Davası

Tedbir Nafakası Davası ve Şartları

Bu nafaka türünün en önemli özelliği geçici nitelikte bir koruma önlemi olmasıdır. Zira tedbir nafakası, sadece boşanma davası devam ederken istenebilen bir nafaka türüdür. Hakim, eşlerin mal varlıkları ve ekonomik güçlerini araştırdıktan sonra, maddi olarak güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir.

Tedbir nafakasına hakim kendiliğinden karar verebileceği gibi, davanın herhangi bir aşamasında taraflar da talep edebilecektir. Tedbir nafakası mahkeme tarafından ara karar ile verilir.

Hakim tedbir nafakasına hükmederken kadın-erkek olarak bir ayrıma gitmeyip, mali gücü zayıf ve geçimini sağlamak için nafakaya ihtiyaç duyan kişi kimse, onun lehine olacak şekilde bu nafakanın ödenmesine karar verir.

Diğer yandan tedbir nafakasına hükmedilmesi sırasına ihtiyaç duyan eşin kusur durumu araştırılmaz, yani tedbir nafakası daha ağır kusurlu olan tarafa da boşanma davası süresince verilebilir. Çocuklara ilişkin olarak hakimin tedbir nafakasına hükmedebilmesi için, hakkında nafakaya hükmedilecek çocuğun reşit olmaması gerekir. Tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder.

Nafakanın Artırılması Davası Hangi Hallerde Açılabilir?

Türk Medeni Kanunu madde 176/4 hükmünde “tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”; TMK 331 hükmünde ise “durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır” düzenlemeleri yer alır.

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer.

Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan düzenlemeler ve Yargıtay görüşü de dikkate alındığında görüldüğü üzere, şartların değiştirmesi yahut hakkaniyetin gerektirmesi hallerinde iştirak nafakası dava yolu ile arttırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir.

Buna uygulamada Nafakanın Uyarlanması Davası adı verilir. Burada nafaka ödeyen ya da alan eşin mevcut durumunun değişmesi veya hakkaniyetin talebi haklı göstermesi gerekir. Örneğin nafaka ödeyen eşin mali durumu kötüleşirse veya nafaka alacaklısı büyük bir miras sahibi olursa nafakanın uyarlanması talep edilebilir.

Burada bakılacak en önemli husus şudur ki değişen şartlar, nafakaya esas teşkil eden duruma ilişkin olmalıdır.

Nafakanın uyarlanması talebine dair dava için herhangi bir süre yoktur, taraflar şartların değişmesi halinde başvurularını gerçekleştirebilirler fakat iştirak nafakasında çocuğun ergin olması tarihine dikkat edilmelidir zira bu tarihten sonra uyarlama talebinde bulunulamaz.

Tedbir Nafakası Davası Avukatı için Bize Ulaşın

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi gereğince, boşanma davası sürecinde ihtiyaç sahibi olan eşe, davanın sonuçlanmasını beklerken geçici bir çözüm sunar. Bu çözüm, genellikle boşanma davasının başlamasından itibaren ekonomik olarak zor durumda olan eşin korunmasını amaçlar.

Tedbir nafakası, evliliğin devam ettiği süreçte geçerli olan nafaka türlerinden biridir ve mahkeme kararıyla belirlenir. Bu dava, aile mahkemelerinde görülür ve açılabilmesi için ihtiyaç sahibi olan eşin durumunun diğer eşten daha kötü olması gerekmektedir.

Tedbir nafakası davası, Türk hukukunda önemli bir konu olup, avukatlar tarafından titizlikle takip edilmektedir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, tedbir nafakası davalarında müvekkillerimize profesyonel destek sunarak, haklarının korunmasına yardımcı olmaktayız.

Hukuk büromuza ve tedbir nafakası davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!