Faaliyet Alanlarımız

Telefonla Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz telefonla dolandırıcılık suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Telefonla Dolandırıcılık Suçunun Unsurları ve Örnekler

Telefonla dolandırıcılık suçu, genellikle basit dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen bir suç türüdür ve kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Telefon aracılığıyla gerçekleştirilen ancak nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında olmayan hileli hareketler, genellikle telefonla basit dolandırıcılık suçu olarak kabul edilir. Örneğin, kişiyi arayarak “Ben sizin üst komşunuzum, tesisat işleri için hesabıma 1000 TL gönderir misiniz?” şeklindeki beyanlarla mağduru kandırarak parayı alan bir fail, telefonla basit dolandırıcılık suçundan (TCK m.157) cezalandırılır. Bu suçun cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasını içerir.

Telefonla nitelikli dolandırıcılık suçu genellikle failin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak mağduru kandırmasıyla ortaya çıkar. Örneğin, telefonla arayarak polis, emniyet müdürü, cezaevi müdürü gibi kamu görevlisi olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, mağduru kandırarak suçtan elde ettiği menfaat kadar cezalandırılabilir (TCK 158/1-L).

Sigorta ve bankacılık işlemlerinin telefonla yapılabildiği günümüzde, telefon dolandırıcılığı suçu bu alanlarda da sıkça görülebilir. Sigorta şirketi çalışanı veya banka görevlisi olarak kendisini tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişi, TCK m.158/1-k ve TCK m.158/1-L kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Yargıtay kararlarına göre, telefonla dolandırıcılık suçu şu örnekleri içerebilir:

  • İnternet sitesine ilan verip telefonla irtibata geçerek araç satan bir kişinin aldatıcı davranışı sonucu aldığı parayla ilgili bir dava (Y11CD-K.2021/10106).
  • Telefon aracılığıyla kredi kartı kullanarak kuyumculardan altın satın alınmasını sağlayarak, para ve altın dolu bir poşetin mezarlığa bırakılması ve bu şekilde gerçekleştirilen dolandırıcılık suçu (Y15CD-K.2019/11211).
  • Kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak mağduru kandırmaya çalışması ve bu durumun dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmayacağına dair bir karar (Y15CD-K.2019/15651).

Telefon Dolandırıcılığı Suçuna Teşebbüs Hükümleri

Suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun icra hareketlerine başlanmasına rağmen failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasını ifade eder (TCK md.35). Telefonla dolandırıcılık suçu teşebbüs aşamasında kalırsa, failin alacağı ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilebilir (TCK m.35/2). Örneğin, mağduru telefonla arayıp, kartlarının ve telefonunun kopyalandığını söyleyip belirtilen hesaba para göndermesini isteyen bir dolandırıcı, suç tamamlanmadan yakalanırsa dolandırıcılığa teşebbüs suçu işlemiş olabilir (Y15CD-K.2018/8494).

Telefon Dolandırıcılığı Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suçu işleyen kişinin suçtan dolayı pişmanlık duyarak, olumsuz etkileri düzeltme ve ceza adaletine olumlu katkıda bulunma durumudur. Telefonla dolandırıcılık suçu tamamlandıktan sonra, failin pişmanlık göstermesi ve mağdurun zararını gidermesi durumunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Ancak, suç teşebbüs aşamasında kalmışsa, zarar giderilse bile etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz.

Etkin pişmanlık sürecinde, soruşturma başlamadan önce zararın tamamen geri verilmesi veya tazmin edilmesi durumunda hükmedilen cezanın üçte ikisi kadar indirim uygulanabilir (TCK m.168/1). Soruşturma başladıktan sonra ve hüküm verilmeden önce etkin pişmanlık gösterilirse, hükmedilen cezanın yarısına kadarı indirilebilir (TCK m.168/2).

Telefonla Dolandırıcılık Suçu

Telefon Dolandırıcılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), mahkeme tarafından belirlenen süre boyunca sanığın suç işlememesi ve mağdura verilen zararın giderilmesi şartına bağlıdır. Telefon dolandırıcılığı suçu nedeniyle hükmedilen cezanın HAGB kararı alabilmesi için, mağdura verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.

Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Telefon dolandırıcılığı suçu nedeniyle verilen ceza, genellikle hapis cezasını içerir. Ancak, cezanın miktarına bağlı olarak bazı durumlarda hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür, ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaştırma

Telefon dolandırıcılığı suçu, genellikle şikayete bağlı bir suç değildir ve resen soruşturulur. Mağdur, şikayet hakkını dava zamanaşımı süresi içinde kullanmalıdır. Dava zamanaşımı süresi, telefonla basit dolandırıcılık halinde 8 yıl, nitelikli dolandırıcılık halinde ise 15 yıldır. Telefon dolandırıcılığı suçu uzlaştırma kapsamında olmayıp, bu prosedür uygulanmaz.

Görevli Mahkeme

Telefonla nitelikli dolandırıcılık suçu, genellikle ağır ceza mahkemeleri tarafından yargılanır. Telefonla basit dolandırıcılık suçu ise asliye ceza mahkemeleri tarafından ele alınır.

Telefonla Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve telefonla dolandırıcılık suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!