Faaliyet Alanlarımız

Ticari İşletme

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari İşletme avukatları kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ticaret hukuku avukatları ekibimiz ticari işletme davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Konu Başlıkları

Ticaret Ünvanı

Ticaret ünvanı, ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Ticaret ünvanı işletmeyi şahsileştirir ve işletmenin diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlar. Tacirler, ticari işletmeleri için, kanun hükümlerine uygun bir ticaret ünvanı seçmek, ticaret siciline tescil ettirmek ve kullanmak zorundadır.

Ticaret Ünvanı Nasıl Olmalıdır?

Tescili istenen ticaret ünvanı yeni ve taciri diğer tacirlerden ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayırt edicilik unsuru; bu tanıtma işaretinin hiçbir şekilde kullanılmamış olması veya bu işaretin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel karışıklığın ve bu yolla haksız kazanç edilmesinin önlenmesi şeklinde anlaşılabilir. Karışıklık ise, ancak müşteri çevresinin ve faaliyet alanının kesişmesi halinde söz konusu olabilir. Bu karışıklığa mahal vermemek adına; seçmeyi düşündüğünüz ticaret ünvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret ünvanı veri tabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Ticari İşletme

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır. Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer. Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Ticari İşletme Avukatları Ekibimizin Hizmetleri

  • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
  • Genel kurul toplantıları yapılması
  • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
  • Due Dilligence
  • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu Şirketler

Ticari İşletme Avukatları Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve ticaret hukuku avukatları kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!