Faaliyetlerimiz

Tüketici Hukuku Avukatı, Mahkemesi, Davası ve Hakem Heyeti

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul tüketici hukuku avukatı ekibimiz, tüketicilere muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Konu Başlıkları

Tüketici Hukuku Nedir, Tüketici Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında üretici ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgiler vermektedir.

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku, tüketicilerin korunmasını amaçlayan ve tüketici ile satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, sağlık ve güvenliklerini sağlamak, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalardan korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler içerir. Tüketici hukuku, genel olarak mal ve hizmet satın alan bireylerin haklarını güvence altına alır.

İstanbul Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku Ne Tür İşlere Bakar?

Tüketici hukuku kapsamında birçok farklı konuda hukuki destek sağlanmaktadır. İşte bu alanın kapsadığı başlıca konular:

 1. Ayıplı Mal ve Hizmetler: Satın alınan mal veya hizmetin, tüketicinin beklentilerini karşılamaması durumunda, tüketicinin sahip olduğu haklar.
 2. Garanti ve İade İşlemleri: Mal ve hizmetlerin garanti süresi, iade koşulları ve tüketicinin bu konudaki hakları.
 3. Ticari Uygulamalar ve Reklamlar: Yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar, reklamların doğruluğu ve tüketiciyi yanıltan içeriklere karşı koruma.
 4. Tüketici Kredileri ve Sözleşmeler: Tüketici kredileri, taksitli satışlar, kapıdan satışlar ve mesafeli satışlar gibi tüketici sözleşmeleri.
 5. Hizmet Sözleşmeleri: Hizmet sağlayıcıları ile yapılan sözleşmelerde tüketici haklarının korunması.
 6. Ayıplı Hizmetler: Hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda tüketicinin hakları.

Tüketici Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, tüketici hakları hukuku alanında geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunmaktayız. Tüketici hukuku avukatlarımız, tüketicilerin karşılaştığı hukuki sorunlarda profesyonel destek sağlamaktadır. Hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

 1. Hukuki Danışmanlık: Tüketicilerin hakları konusunda bilgilendirme ve hukuki süreçler hakkında danışmanlık hizmeti.
 2. Dava ve İcra Takibi: Tüketicilerin haklarının ihlal edilmesi durumunda dava açma ve icra takip işlemleri.
 3. Sözleşme İncelemesi ve Hazırlanması: Tüketici sözleşmelerinin incelenmesi, hukuka uygun hale getirilmesi ve yeni sözleşmelerin hazırlanması.
 4. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Tüketici ile satıcı arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için uzlaşma ve arabuluculuk hizmetleri.
 5. Garanti ve İade İşlemleri: Ayıplı mal ve hizmetler konusunda garanti ve iade işlemlerinin yürütülmesi.

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, tüketici haklarını koruma ve savunma konusunda kararlılıkla çalışmaktayız. Tüketici hakları hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız, her türlü hukuki sorunda yanınızda yer almaktadır. Daha fazla bilgi ve hukuki destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüketici Hukuku Nedir

İstanbul Tüketici Hukuku Avukatıyız

İstanbul tüketici hukuku avukatı ekibimiz tüketici hakları hukuku ve tüketici mahkemesi davaları konusunda 1992’den  bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi ile tüketiciler lehine Tüketici Hakem Heyeti‘ne başvurulması, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Tüketicinin korunması mevzuatı, üretici ve tüketici davaları, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Tüketici Hukuku Tanımı

Tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyan, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri alan, onun zararı varsa onları tazmin etmeye yönelik hükümler içeren hukuk dalına Tüketici Hukuku denir.

Ülkemizde Tüketici Hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Daha sonra bu kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturulmuştur.

Tüketici Sözleşmeleri İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici Sözleşmeleri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda birçok sözleşme türü sayılmış, bunlara ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar;

 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • Mesafeli sözleşmeler (Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler)
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleridir

Ancak tüketici sözleşmeleri bunlarla sınırlı değildir. Zira her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Önemli olan, o sözleşmenin hangi amaçla kurulduğudur. Ticari meslek amaçla yapılmayan ve sadece ticari amaçla mal ve hizmet veren ile tüketici arasında gerçekleştirilen tüm sözleşmeler tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilebilmektedir.

İstanbul Tüketici Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Akkaş Hukuk Bürosu olarak tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Malın Ayıplı Olması İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici hukukunda en çok karşılaşılan ihtilaflardan bir tanesi malın veya hizmetin ayıplı olması durumudur. Buna göre; tüketiciye satılan mal objektif olarak taşıması gereken özelliklere sahip değilse; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internette veya reklam ve ilanlarda yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa, vaat edilen özellikleri bünyesinde barındırmıyorsa bu durumda ayıplı malın varlığından bahsedilecektir.

Malın ayıplı olması durumunda tüketici:

 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
 • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme
 • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

haklarına sahiptir.

Bu seçimlik haklardan herhangi birini tercih etme özgürlüğü sadece tüketiciye sağlanmış olup, satıcılara böyle bir imkân tanınmamıştır. Tüketicilerin yukarıdaki seçimlik haklardan birini talep etmesi durumunda satıcı bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca satıcının ayıplı maldan doğan sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir.

Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Ayıplı Hizmet İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Ayıplı hizmet; hizmet konusunun gerçekleştirilmesine sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmete denmektedir.

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda da tüketiciye bazı seçimlik haklar tanınmıştır. Bunlar; hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarıdır.

Sağlayıcı tüketicinin yukarıdaki seçimlik haklardan birisini talep etmesi durumunda bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca tüketici bu seçimlik hakların yanında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkına da sahiptir. Sağlayıcının bu ayıptan doğan sorumluluğu yine 2 yıllık zaman aşımına tabidir.

İstanbul Tüketici Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul tüketici hukuku avukatı ekibimiz, tüketicilere muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul tüketici hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!