Faaliyet Alanlarımız

Türkiye Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi ve Yargılanması

İstanbul ceza avukatı kadromuz Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Türk Ceza Kanunu‘nun 5237 sayılı hükmü, yurtdışında işlenen suçların ve yargılama süreçlerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Türkiye vatandaşlarının yabancı bir ülkede suç işlemesi ve buna bağlı olarak Türkiye’de yargılanması, TCK’nın 11. ve 13. maddelerinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre, Türkiye vatandaşı bir kişinin yurtdışında suç işlemesi durumunda, suçun işlendiği yerin ve kişinin vatandaşlık bağlarının karma bir şekilde ele alınarak yargı yetkisinin belirlendiği bir sistem olan ‘yarı mülkilik sistemi’ esas alınır.

Türkiye’de işlenen suçlar için Türk kanunları uygulanırken, yurtdışında işlenen suçlar için yargılama süreci farklıdır. Suç işlendiği ülkenin yasalarına göre yargılama yapılır ve bu yargılama sürecinde Türkiye’nin egemenlik alanı dikkate alınır. Egemenlik alanı, Türk kara ve hava sahalarını, karasularını, açık denizleri ve bu alanlarda işlenen suçları içerir.

Türkiye’de yurtdışında işlenen suçlarla ilgili yargılanabilme koşulları şunlardır:

  1. Suç, yabancı bir ülkenin egemenlik sahasında veya Türkiye’nin egemenlik sahasının dışında, ancak Türkiye’nin yargı yetkisi kapsamında işlenmelidir.
  2. Suçu işleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve suçun Türkiye’de kovuşturulabilir olması gerekir.
  3. Yargılanacak kişi Türkiye’de bulunmalı ve suçun yargılanabilir olması gereklidir.
  4. Türkiye kanunlarına göre belirli suçlar nedeniyle yargılanabilirlik söz konusudur.
  5. Yabancı ülkede hakkında yargılama yapılmamış olmalıdır.

Türk vatandaşlarının yurtdışında işlediği suçlar arasında soykırım, insan ticareti, terör gibi ciddi suçlar bulunur ve bu suçlar nedeniyle Türkiye’de yargılanabilirler. Ancak, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ay içinde suçun şikayet edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında Suç

Ayrıca, Türkiye’de yargılanacak suçlar arasında devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar gibi önemli suçlar da bulunmaktadır. Bu suçlar nedeniyle yargılama yapılabilmesi için Adalet Bakanının talebi gereklidir.

Yurtdışında işlenen suçlarda yetkili mahkeme belirlenirken suçun işlendiği yer, şüpheli veya sanığın yakalandığı veya en son adresinin bulunduğu yer dikkate alınır. Ayrıca deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında işlenen suçlarda yetki kuralları farklılık gösterebilir.

Türkiye vatandaşlarının yurtdışında işledikleri suçlarla ilgili yargı süreci karmaşık olabilir ve belirli koşullara bağlıdır. Ancak, Türkiye’de işlenen suçlarla aynı şekilde ciddiye alınır ve yargılanır.

Türkiye Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi ve Yargılanması Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve Türkiye vatandaşının yurtdışında suç işlemesi ve yargılanması ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!