Faaliyet Alanlarımız

Vergi Suçları Hukuku

İstanbul ceza avukatı kadromuz vergi suçları hukuku suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları


Vergi suçları mahkemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen vergi suçlarına bakmakla görevli uzman asliye ceza mahkemelerine uygulamada yapılan adlandırmadır. Bu mahkemeler, vergi suçlarına özgü uzmanlıkla görevlendirilmiş asliye ceza mahkemeleridir.

Vergi suçları mahkemeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan ve asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere odaklanmıştır. Bu mahkemeler, daha önce mahkemeler arasında bölünen vergi suçlarına ilişkin dava ve işleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Örneğin, İstanbul-Bakırköy Adliyesinde vergi suçlarına ilişkin ceza davaları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla belirlenen asliye ceza mahkemelerine gönderilerek, vergi suçları mahkemeleri oluşturulmuştur.

Vergi suçları mahkemeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki suçlarla ilgili yargılamaların yanı sıra, aynı kanunda belirtilen diğer dava ve işlere de bakmakla görevlidir.

Vergi suçları mahkemesinin görev alanına giren başlıca suçlar şunlardır:

 • Çift defter tutma suçu (VUK m.359/a-1),
 • Muhasebe hilesi yapma suçu (VUK m.359/a-1),
 • Gerçeğe aykırı hesap açma suçu (VUK m.359/a-1),
 • Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanma suçu (VUK m.359/a-2),
 • Defter ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi suçu (VUK m.359/a-2),
 • Defter, Kayıt ve Belgelerin Tahrif Edilmesi Suçu (VUK m.359/a-2),
 • Sahte belge düzenleme veya kullanma suçu (VUK m.359/b),
 • Vergi kaçakçılığı suçu (VUK m.359),
 • Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu (VUK m.359/b),
 • Vergi mahremiyetinin ihlali suçu (VUK m.362),
 • Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu (VUK m.6).
Vergi Suçları Hukuku

Vergi Suçları Mahkemesi

Vergi suçları mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen iş bölümü çerçevesinde, belirli asliye ceza mahkemelerini uzmanlaşmış mahkemeler olarak görevlendirmek suretiyle kurulmuştur.

Vergi suçları mahkemelerinin amacı, vergi suçlarına özgü uzmanlıkla yargılamaları tek bir mahkeme çatısı altında toplayarak uygulama birliğini sağlamak, etkinlik ve verimliliği artırmaktır. Bu mahkemeler, vergi suçlarına bakan hakimlerin uzmanlaşmasını zorunlu kılacak şekilde düzenlenmiş ve vergi suçlarına özgü olarak kurulmuştur.

Vergi Suçları Yargılama Usulü

Vergi suçları mahkemelerinde yargılama usulü, genel Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kovuşturma hükümlerine tabidir. Mahkemenin hüküm vermesi durumunda, vergi suçları mahkemesi kararlarına karşı itiraz, istinaf veya temyiz yolu genel hükümlere uygun olarak uygulanır.

Uzlaşma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, vergi suçları mahkemelerinde geçerli değildir. Bu mahkemeler, vergi suçlarına özgü olarak uzmanlaşmış ve bu alanda yargılama yapan mahkemelerdir.

Vergi Suçları Hukuku Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve vergi suçları hukuku ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!