Faaliyet Alanlarımız

Yalan Yere Yemin Suçu Unsurları, Cezası, Avukatı

İstanbul ceza avukatı kadromuz yalan yere yemin suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Yalan yere yemin suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 275. maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Yalan Yere Yemin Suçu Tanımı

Madde 275 –

(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Yalan Yere Yemin Suçunun Unsurları

Madde gerekçesine göre; bu hüküm, hukuk davalarında taraflar arasında yasalara uygun olarak ve delil oluşturmak amacıyla talep edilen yeminin, kasıtlı olarak yanlış ifade edilmesini cezalandırmayı amaçlamaktadır.

Suçun işlenmesi, teklifin yasal forma ve şartlara uygun olmasına, ayrıca yeminin yasal olarak geçerli bir konuya yöneltilmemesine bağlıdır.

Eğer dava sonuçlanmadan yeminin yanlış olduğu itiraf edilirse, suçlu cezalandırılmayacaktır. Ancak, hüküm kesinleştikten veya icra edildikten sonra gerçeğin açıklanması durumunda, verilecek cezada belli bir indirim öngörülmüştür.

Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç işlemiş olan bireyin işlediği eylemden dolayı sonradan pişmanlık duyması ve eğer suç nedeniyle doğrudan maddi zarar oluşmuşsa, bu zararı tazmin ederek ceza indirimlerinden faydalanma imkanı sunan bir ceza hukuku kavramıdır. Yalan yere yemin suçuyla ilgili olarak, etkin pişmanlık kuralları Türk Ceza Kanunu’nun 275. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenmiştir.

TCK 275/3-4 hükümlerine göre, yalan yere yemin eden davacı veya davalı, dava sonuçlanmadan önce gerçeği itiraf ederse, cezaya hükmedilmez. Ancak, karar kesinleşmeden veya icraya konulmadan önce gerçeği açıklarsa, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Yalan Yere Yemin Suçu

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, suç işlendiğinde uygulanabilen bir ceza türüdür, bu ceza hapis cezasıyla birlikte ya da tek başına uygulanabilir. Yalan yere yemin suçu için verilen hapis cezası 1 yıl veya daha az olduğunda, bu ceza adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, bir sanık hakkında verilen cezanın belirli bir gözlem süresi içinde sonuç vermemesi durumunda, bu süre içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde cezanın hiçbir sonuç doğurmamasına yol açan bir hukuki prosedürdür. Yalan yere yemin suçu için hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az olduğunda, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir.

Erteleme ise, mahkeme tarafından belirlenen hapis cezasının belirli koşullar sağlandığında şartlı olarak infaz edilmemesine olanak tanır. Yalan yere yemin suçu için verilen hapis cezası 2 yıl veya daha az olduğunda, mahkeme tarafından cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Yalan yere yemin suçu, şikayete bağlı olmayan suçlar arasında yer alır, bu nedenle savcılık tarafından kendi başına soruşturulur ve bu suça ilişkin herhangi bir şikayet süresi bulunmaz. Şikayet geri çekilse dahi ceza davası sonlanmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine uyulduğu sürece her zaman soruşturulabilir.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış veya dava açılmış olsa bile yasal süre içinde sonuçlandırılmamışsa ceza davasının düşmesini sağlayan bir hukuki kurumdur. Yalan yere yemin suçu için tipik olarak uygulanan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suç, bu 8 yıl içinde her zaman soruşturulabilir; ancak bu süre sona erdikten sonra suçla ilgili soruşturma yapılamaz.

Yalan yere yemin suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir ve yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Yalan Yere Yemin Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve yalan yere yemin suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!