Faaliyet Alanlarımız

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Türk Ceza Kanunu‘nun ilgili maddesi, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu düzenlemektedir.

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Maddi Unsurları

Suçun oluşabilmesi için, yargı görevi yapan, bilirkişi veya tanığı etkilemeye yönelik hukuka aykırı bir karar, işlem, mütalâa veya beyanın alenen yapılması gereklidir. Yapılan açıklamanın, hukuka aykırı bir kararın verilmesi veya işlem tesis edilmesi; bilirkişi veya tanığın gerçeğe aykırı beyan ve mütalâa amacına yönelik olmalıdır. Aleniyet kavramı, belirsiz sayıda kişi tarafından algılanabilir olmayı ifade eder.

Hukuki Süreç

  • Açıklamanın hukuka aykırı amaca yönelik olması,
  • Aleniyet ilkesine uygun olarak açıklamanın yapılması,
  • Hukuka aykırı karar, işlem, mütalâa veya beyanın aleniyetle yargı görevlisini, bilirkişi veya tanığı etkilemeye elverişli olması.

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu nedeniyle hükmedilen cezalardan biri adli para cezasıdır. Hapis cezası ertelenebilirken, adli para cezası doğrudan uygulanabilir. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi bu suç kapsamında mümkün değildir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, şikayete tabi olmayan suçlardan biridir. Bu nedenle, savcılık tarafından resen soruşturulur ve şikayet süresi bulunmaz. Zamanaşımı süresi ise olağan dava zamanaşımı süresi olan 8 yıldır.

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

Uzlaşma: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir. Dolayısıyla, suç isnadı altındaki şahıs ile mağdur arasında uzlaşma mümkün değildir.

Görevli Mahkeme

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, asliye ceza mahkemesi tarafından görülen bir suçtur. Soruşturma aşamasında önödeme veya erteleme kararları uygulanabilir. Kovuşturma aşamasında ise basit yargılama usulü kullanılabilir.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, hukuka aykırı bir karar, işlem, mütalâa veya beyan ile yargı görevlisini, bilirkişi veya tanığı etkilemeye yönelik bir suçtur. Hukuki süreçte dikkatli bir değerlendirme yapılmalı ve suçun unsurları titizlikle incelenmelidir.

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!