İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu ceza hukukunda tutuklama ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ceza davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Ceza Hukukunda Tutuklama Nedir?

Ceza yargılamasında, suçu işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunan kişinin henüz kesin karar verilemeden önce, hâkim kararı ile özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Amacı, suç delillerinin yok edilmemesi, değiştirilmemesi, şuça tanık olanların tehdit, baskı gibi nedenlerle iradelerinin etkilenmemesi, cezanın uygulanabilmesi için sanığın kaçmaması, mağdurun ve kamunun korunması gibi amaçları mevcuttur.

Ceza Hukukunda Tutuklama

Tutuklama bir ceza değildir. Ceza yargılamasının gayesine hizmet eden bir araç olarak değerlendirilmesi gerekir. Kişi özgürlüğünü ağır biçimde kısıtlayan bir önlem olması nedeniyle hukukumuzda ve çoğu ülke hukukunda sadece hâkim kararı ile uygulanır.

Tutuklama tedbirine maruz kalan kişiler, bu tedbirin haksız olduğunu, orantısız olduğunu ve sair hususları belirterek tutukluluk kararına itiraz edebilirler. Neticesinde tutukluluk devam edebilir, kaldırılabilir ya da nispeten daha hafif bir tedbir olan “adli kontrol” tedbirine çevrilebilir.

Akkaş Hukuk olarak müvekkillerimizin hakkını korumak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için itiraz etme ya da farklı tedbirlere çevrilme gibi taleplerinizi yöneltir, bu taleplerinizi düzenli periyotlarla yeniler, herhangi bir durum değişikliğinde geciktirmeksizin yetkili makamlarla iletişime geçip talebi iletiriz. Bunların dışında haklarınızın temini açısından ceza ilişkisi dışında hukuki tazminatın talebini de büromuz vasıtası ile elde edebilirsiniz.

Ceza Hukukunda Tutuklama Konusunda Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu‘na ve ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.