Faaliyetlerimiz

Faydalı Model Tazminat Davaları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu faydalı model hakkına tecavüz ve iptal davaları için uzman avukat kadrosu ile faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Faydalı Model Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası

Faydalı model konusunun, bir ürün veya maddenin elde edilmesine ilişkin bir usul olması hâlinde mahkeme, aynı ürün veya maddeyi elde etme usulünün faydalı model konusu usulden farklı olduğunu ispat etmesini davalıdan isteyebilir. Faydalı model konusu usulle elde edilen ürün veya maddenin yeni olması hâlinde, faydalı model sahibinin izni olmadan üretilen aynı her ürün veya maddenin, faydalı model konusu usulle elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini iddia eden kişi bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda, davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati göz önünde tutulur.

Faydalı model başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren, faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı dava açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Faydalı Model Tazminat Davaları

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.

Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

İstanbul Faydalı Model Avukatı Hizmetlerimiz

  • Faydalı Model başvurusu ve tescili
  • Faydalı Model başvurusuna itiraz
  • Faydalı Model yenileme ve devir işlemleri
  • Faydalı Model adres ve ünvan değişikliği
  • Faydalı Model hakları ihlalinin takip edilmesi
  • Faydalı Model rehini, lisansı ve haczi
  • Faydalı Model hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Faydalı Model Tazminat Davaları Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve faydalı model tazminat davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!