Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Önemi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal edinimi için önemli bir araçtır ve alıcı ile satıcı arasında yapılır. Bu sözleşme, gelecekte gerçekleştirilecek olan tapu devri işleminin bugünden taahhüt edilmesini sağlar. İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dair detaylar ve önemi:

Tanım ve İşlevi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir tarafın taşınmazını satmayı diğer tarafın da bu taşınmazı satın almayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşme, taraflar arasında bir borç ilişkisi oluşturur ve her iki tarafın da haklarını korur.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmenin sona ermesi için birkaç senaryo bulunmaktadır. Bunlar arasında sözleşme konusu edimin yerine getirilmesi, zamanaşımı süresinin dolması ve karşılıklı fesih gibi durumlar yer alır. Her iki tarafın da iradesiyle sözleşmenin sona erdirilmesi mümkündür.

Tarafların Yükümlülükleri

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, satıcı tarafın taşınmazı belirtilen tarihte alıcıya devretmesini, alıcının ise belirtilen bedeli ve ödeme şeklini taahhüt etmesini içerir. Her iki tarafın da sözleşmede belirtilen şartlara uyması beklenir.

Geçerlilik Şartları

Sözleşmenin geçerli olması için resmi bir senet niteliğinde olması, noter huzurunda düzenlenmesi, düzenleme şeklinde yapılması gibi şartlar aranır. Ayrıca sözleşmenin tapuda kayıtlı bir taşınmaza ilişkin olması gerekir.

Başkasına Ait Taşınmaz İçin Yapılabilir Mi?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir tarafın başkasına ait taşınmaz için de yapılabilir. Ancak bu durumda sözleşmenin vaadi yapılabilir, ancak mülkiyet transferi gerçekleşmez. Bu durumda Borçlar Kanunu hükümleri devreye girer ve tazminat hakkı doğabilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Zamanaşımı

Sözleşmenin zamanaşımı süresi kanunen belirlenmemiş olsa da genellikle 10 yıl olarak kabul edilir. Ancak bu süre, sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin hususların gerçekleşmesine göre değişebilir.

Tapuya Şerh Edilmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuda şerh edilmesi, sözleşmenin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için önemlidir. Şerh işlemi genellikle 5 yıl geçerlidir ve tapu devri ile sonuçlanmazsa geçerliliğini yitirir.

Noterde Yapılması

Sözleşmenin noterde yapılması, resmi bir nitelik kazanmasını sağlar ve güvenilirliğini arttırır. Noter huzurunda düzenlenen sözleşmelerin geçerliliği yargı kararlarıyla da desteklenmektedir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal edinimi sürecinde taraflar arasında güven ve belirlilik sağlayan önemli bir araçtır. Tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen bu sözleşme, tapu devri işlemi gerçekleşene kadar geçerliliğini korur.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!