Faaliyet Alanlarımız

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Suçun Unsurları

 1. Fiilin Tanımı:
  • Kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen fiillerle kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarının ortadan kaldırılması veya sınırlandırılması suç teşkil eder. Aynı zamanda kamulaştırma kurallarına uymadan mallara elkonulması da suç kapsamındadır.
 2. Tali/Tamamlayıcı Nitelik:
  • TCK m.261, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunu tali/tamamlayıcı nitelikte bir norm olarak tanımlar. Eğer fiil, daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturuyorsa, fail bu suçun hükümleriyle yargılanır.
 3. Failin Niteliği:
  • Suçun faili kamu görevlisidir. Kamu görevlisi, kamusal faaliyetlere atanmış veya seçilmiş kişidir.
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu

Cezai Yaptırımlar

 1. Adli Para Cezası:
  • Hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya daha az ise adli para cezasına çevrilebilir.
 2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.
 3. Erteleme:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Hukuki Süreç

 1. Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:
  • Suç, şikayete tabi olmayan bir suçtur. Savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 2. Uzlaşma:
  • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.
 3. Soruşturma, Kovuşturma ve Görevli Mahkeme:
  • Yargılama süreci asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür. Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı uygulanabilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçuyla ilgili hukuki süreç ve cezai yaptırımlar, adil bir yargılama süreci ve suçun önlenmesi amacıyla belirlenmiştir.

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!