Faaliyet Alanlarımız

Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz mal veya hizmet satımından kaçınma suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Madde gerekçesine göre; suçun unsurları belirli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınma eylemi olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suçun işlenmesi durumunda failin cezalandırılabilmesi için, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekmektedir. Bu, suçun objektif cezalandırılabilirlik şartını oluşturur. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla sağlık hizmetlerini aksatarak, toplu taşımacılık hizmetini durdurarak veya temel ihtiyaç maddelerinin üretimini durdurarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir.

Güvenlik Tedbiri Uygulanması: Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu ile yarar sağlayan tüzel kişilere karşı özel güvenlik tedbirleri uygulanır. Bu tedbirler arasında iznin iptali ve müsadere gibi önlemler bulunmaktadır.

Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda, adli para cezasına çevrilebilir. Hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı: Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Suçun zamanaşımı süresi 8 yıldır ve bu süre içinde her zaman soruşturulabilir. Ancak, zamanaşımı süresi geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma: Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu, uzlaşma kapsamında değildir. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile mağdur arasında bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşma sağlanması durumunu ifade eder.

Görevli Mahkeme: Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir ve basit yargılama usulü uygulanabilir.

Bu düzenleme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçunu daha etkili bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır. Suçun işlenmesi durumunda alınacak tedbirler, cezaların belirlenmesi ve yargılama süreçleri açısından net bir çerçeve sunmaktadır.

Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve mal veya hizmet satımından kaçınma suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!