Faaliyet Alanlarımız

Markaya Tecavüz Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu fikri mülkiyet avukatı kadrosu fikri ve sınai mülkiyet davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Konu Başlıkları

Markaya Tecavüz Davası

Markaya tecavüz davasını; marka sahibi, lisansın türüne göre lisans alan, rehin ve intifa hakkı sahibi açabilir. Dava mütecavize karşı açılır.

Marka sahibi, tecavüzü ifa eden, malı dağıtan, satan, ithal eden yada başka bir şekilde ticaret mevkiine koyan kişi aleyhine dava açıp, tazminat almışsa, ürünleri kullanan kişi aleyhine dava açamaz.

Marka hakkına tecavüzden doğan “özel hukuka” ilişkin, taleplerde, zamanaşımı süresi için Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu hükümle bir taraftan BK m. 60’a diğer taraftan BK m. 125’e atıf yapılmıştır. Biri haksız fiilin varlığı diğeri tecavüzün bir sözleşmenin ihlali yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda tatbik olunur.

Buna göre, Mark KHK m. 62’de yer alan tüm talepler, marka hakkı tecavüze uğrayan kişinin zarara ve failine ıttıla tarihinden itibaren bir yıl ve herhalde zararı doğuran fiilin vukuundan itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Markaya Tecavüz Davası

Markaya Tecavüz Durdurulması

Marka hakkına tecavüzün durdurulması (men’i) talebi zamanaşımına bağlanmışsa, hukuk davasına da aynı zamanaşımı uygulanır. 556 Sayılı Mark KHK’da öngörülen bütün davalarda görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir.

Marka hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davaları;

 • Davacının ikametgahı,
 • Suçun işlendiği yer,
 • Tecavüz fiilinin etkilerinin göründüğü yer,
 • Davalının ikametgahında açılabilir.

Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki veya vekillik kaydı silinmiş ise TPE’nin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda ise yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu yapanın ve marka sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde yukarıda belirtilen mahkemeler yetkili olur.

Fikri Mülkiyet Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusu
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusuna itiraz
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım yenileme ve devir
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım adres ve ünvan değişikliği
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım rehin, lisans ve haciz
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Markaya Tecavüz Davası Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve fikri mülkiyet avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!